DELL

Dell Inspiron 15 7570 (782P81) /i7-8550U/ 8G/ 256G SSD+1T/ DVDRW/ 15.6'/ VGA 4G/ W10/ Silver

28,690,000 VND

Dell Inspiron 15 7570 (782P81) /i7-8550U/ 8G/ 256G SSD+1T/ DVDRW/ 15.6'/ VGA 4G/ W10/ Silver

28,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron N3567E P63F002-TI58100/ i5-7200U/ 8GB/ 1TB/ 15.6"/ DVDRW/ Dos

12,690,000 VND

Dell Inspiron N3567E P63F002-TI58100/ i5-7200U/ 8GB/ 1TB/ 15.6"/ DVDRW/ Dos

12,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

XPS 9360 (70148070)/ i5 8250U/ 8GB/ SSD 256GB/ 13.3/ W10/ Silver

31,990,000 VND

XPS 9360 (70148070)/ i5 8250U/ 8GB/ SSD 256GB/ 13.3/ W10/ Silver

31,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell XPS13 9370 (415PX1) /i7-8550U/ 8G/ 256G SSD/ 13.3/ Silver/ W10+Off365

42,590,000 VND

Dell XPS13 9370 (415PX1) /i7-8550U/ 8G/ 256G SSD/ 13.3/ Silver/ W10+Off365

42,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 13 5379 (C3TI7501W)/i7-8550U/ 8G/ 1T/ 13.3/ W10+Off365/ Grey

22,890,000 VND

Dell Inspiron 13 5379 (C3TI7501W)/i7-8550U/ 8G/ 1T/ 13.3/ W10+Off365/ Grey

22,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5471(70146452) / i7-8550U/ 8G/ SSD 128G+1TB/ 14.0/ VGA 4G/ Silver/ W10

24,990,000 VND

Dell Vostro 5471(70146452) / i7-8550U/ 8G/ SSD 128G+1TB/ 14.0/ VGA 4G/ Silver/ W10

24,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5378 (C3TI7007W)/ Grey/ i7-7500U/ 13.3" FHD Touch/ W10+Off365

22,490,000 VND

Dell Inspiron 5378 (C3TI7007W)/ Grey/ i7-7500U/ 13.3" FHD Touch/ W10+Off365

22,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 7373A (P83G001) /i7 8550U/ 8GB/ SSD 256GB/ 13.3/ W10H + Of 365/ Grey

28,980,000 VND

Dell Inspiron 7373A (P83G001) /i7 8550U/ 8GB/ SSD 256GB/ 13.3/ W10H + Of 365/ Grey

28,980,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V3578 (NGMPF1)/ i7 8550U/ 8GB/ 1TB/ VGA 2GB/ DVDRW/ 15.6/ Black

18,290,000 VND

Dell Vostro V3578 (NGMPF1)/ i7 8550U/ 8GB/ 1TB/ VGA 2GB/ DVDRW/ 15.6/ Black

18,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell XPS 13 9365 (70130588) /i5-7Y54/ 8G/ 256GB SSD/ 13.3/ W10/ Silver

35,590,000 VND

Dell XPS 13 9365 (70130588) /i5-7Y54/ 8G/ 256GB SSD/ 13.3/ W10/ Silver

35,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspirion 5370 (70146440)/ i7-8550U/ 8G/ SSD 256G/ 13.3/ VGA 2G/ W10/ Silver

24,190,000 VND

Dell Inspirion 5370 (70146440)/ i7-8550U/ 8G/ SSD 256G/ 13.3/ VGA 2G/ W10/ Silver

24,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Latitude 7480 (42LT740006)/ i5-7200U/ 8GB/ SSD 256GB/14.0/ Dos

25,390,000 VND

Dell Latitude 7480 (42LT740006)/ i5-7200U/ 8GB/ SSD 256GB/14.0/ Dos

25,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Latitude 5480 (42LT540W04)/ i5-7300U/ 8GB/ SSD 128GB/14.0/ W10

23,990,000 VND

Dell Latitude 5480 (42LT540W04)/ i5-7300U/ 8GB/ SSD 128GB/14.0/ W10

23,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 7370 (7D61Y1)/ i7-8550U/ 8GB/ SSD 256GB/ 13.3/ W10/ Silver

27,990,000 VND

Dell Inspiron 7370 (7D61Y1)/ i7-8550U/ 8GB/ SSD 256GB/ 13.3/ W10/ Silver

27,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 7373-C3TI501OW/ i5- 8250U/ 8Gb/ 256Gb SSD/ 13.3Inch/Touch /W10/ Grey

25,790,000 VND

Dell Inspiron 7373-C3TI501OW/ i5- 8250U/ 8Gb/ 256Gb SSD/ 13.3Inch/Touch /W10/ Grey

25,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5468 (70119161)/ i7-7500U/ 8G/ 1T/ VGA 2GB/ 14" HD/ W10/ Silver

17,690,000 VND

Dell Inspiron 5468 (70119161)/ i7-7500U/ 8G/ 1T/ VGA 2GB/ 14" HD/ W10/ Silver

17,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5379 (JYN0N1) /i5-8250U/ 8G/ 1T/ 13.3"FHD/ W10/ Grey

21,890,000 VND

Dell Inspiron 5379 (JYN0N1) /i5-8250U/ 8G/ 1T/ 13.3"FHD/ W10/ Grey

21,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspirion 5570 (244YV1) /i5-8250U/ 8G/ 1TB/ DVDRW/ 15.6/ Silver/ W10

16,890,000 VND

Dell Inspirion 5570 (244YV1) /i5-8250U/ 8G/ 1TB/ DVDRW/ 15.6/ Silver/ W10

16,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V5568C (P62F001-TI78104W10) i7-7500U/ 8G/ 1T/ 15.6/ VGA 4GB/ W10/ Gray

21,490,000 VND

Dell Vostro V5568C (P62F001-TI78104W10) i7-7500U/ 8G/ 1T/ 15.6/ VGA 4GB/ W10/ Gray

21,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Latitude 7480 (70123090) / i7-7600U/ 8GB/ 256GB SSD/ 14 inch/ Black

31,890,000 VND

Dell Latitude 7480 (70123090) / i7-7600U/ 8GB/ 256GB SSD/ 14 inch/ Black

31,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 7370 (70134541)/ i5-8250U/ 8GB/ SSD 256GB/ 13.3/W10/ Silver

23,290,000 VND

Dell Inspiron 7370 (70134541)/ i5-8250U/ 8GB/ SSD 256GB/ 13.3/W10/ Silver

23,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron N7570 782P82/ i7 8550U/ 8GB/ SSD 128GB + 1TB/ VGA 4GB/ 15.6/ W10+OF365/ Silver

28,290,000 VND

Dell Inspiron N7570 782P82/ i7 8550U/ 8GB/ SSD 128GB + 1TB/ VGA 4GB/ 15.6/ W10+OF365/ Silver

28,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Latitude 14 5480 (L5480I714D) /i7-7820HQ/ 8G/ 256G SSD/ 14.0/ Black

27,390,000 VND

Dell Latitude 14 5480 (L5480I714D) /i7-7820HQ/ 8G/ 256G SSD/ 14.0/ Black

27,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Latitude 14 5480 (L5480I714WP) /i7-7820HQ/ 8G/ 256G SSD/ 14.0/ W10/ Black

29,990,000 VND

Dell Latitude 14 5480 (L5480I714WP) /i7-7820HQ/ 8G/ 256G SSD/ 14.0/ W10/ Black

29,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V5568B (P62F001 Ti781004W10)/ i7 7500U/8GB/1TB/ Gold

21,590,000 VND

Dell Vostro V5568B (P62F001 Ti781004W10)/ i7 7500U/8GB/1TB/ Gold

21,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5568 (70134547) /i5-7200U/ 8G/ 1T/1 5.6" FHD/ Gold

16,190,000 VND

Dell Vostro 5568 (70134547) /i5-7200U/ 8G/ 1T/1 5.6" FHD/ Gold

16,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868