Chi phí dự tính 0 VND Đã lựa chọn xong

Xigmatek SIROCON (EN41213)

799,000 VND

Mã hàng: EN41213

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK ASTRO A (EN40976)

999,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK ASTRO A (EN40976) - 2 SIDE RING RGB FAN

1,399,000 VND

Mã hàng: EN40976

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK ASTRO (EN40969) - 2 SIDE RING RGB FAN

1,399,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK ASTRO (EN40969)

999,000 VND

Mã hàng: ATXA110

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK ASTRO A (EN40976) - RAINBOW RGB FAN

1,299,000 VND

Mã hàng: ATXA200

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK ASTRO (EN40969) - RAINBOW RGB FAN

1,299,000 VND

Mã hàng: EN40969

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK AURA WHITE (EN40759)

1,999,000 VND

Mã hàng: EN40759

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK AURA BLACK (EN40742)

1,888,000 VND

Mã hàng: EN40742

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK XA-10 (ATX)

330,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK ARIES (EN40438)

899,000 VND

Mã hàng: EN40438

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK MYSTIC 9 (EN40193)

1,499,000 VND

Mã hàng: EN40193

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK TAURUS (EN40353)

549,000 VND

Mã hàng: ATXT310

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK LIBRA (EN40346)

699,000 VND

Mã hàng: ATXL310

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK SCORPIO (EN40339)

666,000 VND

Mã hàng: ATXS455

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK PROSPER (EN40285)

1,999,000 VND

Mã hàng: ATXP210

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK XA-09 (ATX)

330,000 VND

Mã hàng: EN40308

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK XA-06 (ATX)

330,000 VND

Mã hàng: EN40292

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

AIGO BLACK TECHNOLOGY (TEMPERED GLASS)

890,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

AIGO STARSHIP II WHITE

850,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất: AIGO

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

AIGO STARSHIP II BLACK

790,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất: AIGO

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

AIGO J9 (ATX)

329,000 VND

Mã hàng: ATAG200

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất: AIGO

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

AIGO SKYRED (MID TOWER)

649,000 VND

Mã hàng: ATAG550

Bảo hành: 12T

Hãng sản xuất: AIGO

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

AIGO M3 (M-ATX)

290,000 VND

Mã hàng: ATAG350

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: AIGO

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

AIGO ATLANTIS (3 RED RING FAN)

1,599,000 VND

Mã hàng: ATAG100

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: AIGO

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

AIGO CRYSTAL (5 RGB FAN)

2,599,000 VND

Mã hàng: ATAG130

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: AIGO

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Aigo Aegis White (Mid Tower)

790,000 VND

Mã hàng: AAW10

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: AIGO

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Aigo Aegis Black (Mid Tower)

750,000 VND

Mã hàng: AAB01

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: AIGO

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Aigo Starship White (Mid Tower)

690,000 VND

Mã hàng: ASW10

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: AIGO

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Aigo Starship Black (Mid Tower)

650,000 VND

Mã hàng: AGB10

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: AIGO

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868