Case - Vỏ máy tính

NZXT H440 Plus-W Black - Red (CA-H442W-M1)

3,066,000 VND

NZXT H440 Plus-W Black - Red (CA-H442W-M1)

3,066,000 VND

 

NZXT H440 Plus-W Black - Black (CA-H442W-M8)

3,066,000 VND

NZXT H440 Plus-W Black - Black (CA-H442W-M8)

3,066,000 VND

 

NZXT H440 Plus-W White (H440 Plus-W)

3,066,000 VND

NZXT H440 Plus-W White (H440 Plus-W)

3,066,000 VND

 

NZXT H440 Plus Black - Black (CA-H442C-M8) -Không cửa sổ

3,066,000 VND

NZXT H440 Plus Black - Black (CA-H442C-M8) -Không cửa sổ

3,066,000 VND

 

NZXT S340 Razer (LED GẦM & LED LOGO MÀU XANH LÁ CÂY)

2,688,000 VND

NZXT S340 Razer (LED GẦM & LED LOGO MÀU XANH LÁ CÂY)

2,688,000 VND

 

NZXT S340 Black - Black

1,999,000 VND

NZXT S340 Black - Black

1,999,000 VND

 

SAMA BLACK WIDOW (Full size ATX)

1,429,000 VND

SAMA BLACK WIDOW (Full size ATX)

1,429,000 VND

 

SAMA TITAN WHITE (Full size ATX)

1,429,000 VND

SAMA TITAN WHITE (Full size ATX)

1,429,000 VND

 

SAMA TITAN BLACK (Full size ATX)

1,369,000 VND

SAMA TITAN BLACK (Full size ATX)

1,369,000 VND

 

SAMA INPOWER WHITE (Full size ATX)

1,059,000 VND

SAMA INPOWER WHITE (Full size ATX)

1,059,000 VND

 

Golden Field F21B (chống bức xạ)

349,000 VND

Golden Field F21B (chống bức xạ)

349,000 VND

 

SAMA Ranger R09

529,000 VND

SAMA Ranger R09

529,000 VND

 

SAMA BARON NASHOR BLACK

1,049,000 VND

SAMA BARON NASHOR BLACK

1,049,000 VND

 

SAMA BARON NASHOR WHITE

1,079,000 VND

SAMA BARON NASHOR WHITE

1,079,000 VND

 

SAMA ESPORT-1 WHITE

476,000 VND

SAMA ESPORT-1 WHITE

476,000 VND

 

Case Xigmatek Nebula Black (Mini ITX) Black/White

1,399,000 VND

Case Xigmatek Nebula Black (Mini ITX) Black/White

1,399,000 VND

 

Case Xigmatek Spirit M (Mini Tower)

649,000 VND

Case Xigmatek Spirit M (Mini Tower)

649,000 VND

 

Case Xigmatek Aquila White Window Black/ White (Mini Tower)

1,799,000 VND

Case Xigmatek Aquila White Window Black/ White (Mini Tower)

1,799,000 VND

 

Xigmatek Vanguard (Mini Tower) EN5872

1,125,000 VND

Xigmatek Vanguard (Mini Tower) EN5872

1,125,000 VND

 

Xigmatek Mach II (Mid Tower)

699,000 VND

Xigmatek Mach II (Mid Tower)

699,000 VND

 

Xigmatek Soundwave (Mid Tower)

699,000 VND

Xigmatek Soundwave (Mid Tower)

699,000 VND

 

Xigmatek Shockwave (Mid Tower)

849,000 VND

Xigmatek Shockwave (Mid Tower)

849,000 VND

 

Xigmatek Spirit W (Mid Tower)

1,099,000 VND

Xigmatek Spirit W (Mid Tower)

1,099,000 VND

 

Xigmatek Assassin W Black (Mid Tower) Black/White

1,499,000 VND

Xigmatek Assassin W Black (Mid Tower) Black/White

1,499,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay 2 fan led đỏ hoặc xanh dương 120mm

 

Xigmatek Elysium Black window (Supertower)

3,888,000 VND

Xigmatek Elysium Black window (Supertower)

3,888,000 VND

 

Case Xigmatek Nebula C White

1,099,000 VND

Case Xigmatek Nebula C White

1,099,000 VND

 

Xigmatek Odin (CCM-37BBX-U01)

2,499,000 VND

Xigmatek Odin (CCM-37BBX-U01)

2,499,000 VND

 

Sama JAX-A03 Black

788,000 VND

Sama JAX-A03 Black

788,000 VND

 

NZXT P240 Black - Orange/ White

1,888,000 VND

NZXT P240 Black - Orange/ White

1,888,000 VND

 

NZXT H440 Black - Blue

3,066,000 VND

NZXT H440 Black - Blue

3,066,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868