Case - Vỏ máy tính

XIGMATEK LIBRA (EN40346)

649,000 VND

XIGMATEK LIBRA (EN40346)

649,000 VND

 

AIGO STARSHIP II BLACK

790,000 VND

AIGO STARSHIP II BLACK

790,000 VND

Khuyến mại

03 FAN AIGO P9 (RED LED, 15 LIGHT)

 

AIGO STARSHIP II WHITE

850,000 VND

AIGO STARSHIP II WHITE

850,000 VND

Khuyến mại

03 FAN AIGO P9 (RED LED, 15 LIGHT)

 

AIGO J8 (M-ATX)

290,000 VND

AIGO J8 (M-ATX)

290,000 VND

 

AIGO J9 (ATX)

329,000 VND

AIGO J9 (ATX)

329,000 VND

 

XIGMATEK SCORPIO (EN40339)

666,000 VND

XIGMATEK SCORPIO (EN40339)

666,000 VND

 

AIGO ATLANTIS (3 RED RING FAN)

1,599,000 VND

AIGO ATLANTIS (3 RED RING FAN)

1,599,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay 03 fan Aigo Ring Led

 

AIGO M3 (M-ATX)

290,000 VND

AIGO M3 (M-ATX)

290,000 VND

 

XIGMATEK TAURUS (EN40353)

549,000 VND

XIGMATEK TAURUS (EN40353)

549,000 VND

 

AIGO SKYRED (MID TOWER)

649,000 VND

AIGO SKYRED (MID TOWER)

649,000 VND

Khuyến mại

TẶNG KÈM 2 FAN (1 FAN AIGO X6, 1 FAN AIGO P9)

 

AIGO CRYSTAL (5 RGB FAN)

2,599,000 VND

AIGO CRYSTAL (5 RGB FAN)

2,599,000 VND

 

AIGO BLACK TECHNOLOGY (TEMPERED GLASS)

890,000 VND

AIGO BLACK TECHNOLOGY (TEMPERED GLASS)

890,000 VND

Khuyến mại

03 FAN AIGO P9 (RED LED, 15 LIGHT)

 

XIGMATEK XA-10 (ATX)

330,000 VND

XIGMATEK XA-10 (ATX)

330,000 VND

 

Aigo C12 (Mini tower)

290,000 VND

Aigo C12 (Mini tower)

290,000 VND

 

Aigo Starship Black (Mid Tower)

650,000 VND

Aigo Starship Black (Mid Tower)

650,000 VND

 

Aigo Starship White (Mid Tower)

690,000 VND

Aigo Starship White (Mid Tower)

690,000 VND

 

Aigo Aegis Black (Mid Tower)

750,000 VND

Aigo Aegis Black (Mid Tower)

750,000 VND

Khuyến mại

02 FAN AIGO P9 (RED LED, 15 LIGHT)

 

Aigo Aegis White (Mid Tower)

790,000 VND

Aigo Aegis White (Mid Tower)

790,000 VND

Khuyến mại

02 FAN AIGO P9 (RED LED, 15 LIGHT)

 

XIGMATEK MYSTIC 9 (EN40193)

1,888,000 VND

XIGMATEK MYSTIC 9 (EN40193)

1,888,000 VND

 

XIGMATEK ARIES EN40438

888,000 VND

XIGMATEK ARIES EN40438

888,000 VND

 

XIGMATEK PROSPER (EN40285)

1,999,000 VND

XIGMATEK PROSPER (EN40285)

1,999,000 VND

 

XIGMATEK FRONTLINER W (White) EN8804

799,000 VND

XIGMATEK FRONTLINER W (White) EN8804

799,000 VND

 

XIGMATEK EDEN (EN8958) Mid tower

888,000 VND

XIGMATEK EDEN (EN8958) Mid tower

888,000 VND

 

XIGMATEK XA-06 (ATX)

330,000 VND

XIGMATEK XA-06 (ATX)

330,000 VND

 

XIGMATEK XA-09 (ATX)

330,000 VND

XIGMATEK XA-09 (ATX)

330,000 VND

 

XIGMATEK Aquila White Window Black/ White (Mini Tower)

1,799,000 VND

XIGMATEK Aquila White Window Black/ White (Mini Tower)

1,799,000 VND

 

XIGMATEK Shockwave (Mid Tower)

849,000 VND

XIGMATEK Shockwave (Mid Tower)

849,000 VND

 

XIGMATEK Spirit W (Mid Tower)

1,099,000 VND

XIGMATEK Spirit W (Mid Tower)

1,099,000 VND

 

XIGMATEK MACH III (Mid Tower)

699,000 VND

XIGMATEK MACH III (Mid Tower)

699,000 VND

 

CASE COOLER MASTER 690 II Advanced Black & White Side Windows

1,299,000 VND

CASE COOLER MASTER 690 II Advanced Black & White Side Windows

1,299,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868