Case - Vỏ máy tính

CASE COOLER MASTER 690 II Advanced Black & White Side Windows

1,299,000 VND

CASE COOLER MASTER 690 II Advanced Black & White Side Windows

1,299,000 VND

 

CASE COOLER MASTER 942 - HAF X (RC-942-KKN1)

2,399,000 VND

CASE COOLER MASTER 942 - HAF X (RC-942-KKN1)

2,399,000 VND

 

CASE COOLER MASTER 690 II Advanced USB3 Side Windows (RC-692A-KWN5)

1,299,000 VND

CASE COOLER MASTER 690 II Advanced USB3 Side Windows (RC-692A-KWN5)

1,299,000 VND

 

CASE COOLER MASTER 942 - HAF X NVIDIA edition

4,565,000 VND

CASE COOLER MASTER 942 - HAF X NVIDIA edition

4,565,000 VND

 

CASE COOLER MASTER Elite 120 Advanced(RC-120A-KKN1)

739,000 VND

CASE COOLER MASTER Elite 120 Advanced(RC-120A-KKN1)

739,000 VND

 

CASE COOLER MASTER Elite K380(RC-K380-KWN1)

929,000 VND

CASE COOLER MASTER Elite K380(RC-K380-KWN1)

929,000 VND

 

CASE COOLER MASTER Elite K550 (for APAC only)(RC-K550-KWN1)

1,788,000 VND

CASE COOLER MASTER Elite K550 (for APAC only)(RC-K550-KWN1)

1,788,000 VND

 

CASE COOLER MASTER 690 II Advanced USB3 Black & White Edition

1,299,000 VND

CASE COOLER MASTER 690 II Advanced USB3 Black & White Edition

1,299,000 VND

 

CASE COOLER MASTER Elite 344 Purple RC-344-PKN1 (bọc viền kim loại tím)

777,000 VND

CASE COOLER MASTER Elite 344 Purple RC-344-PKN1 (bọc viền kim loại tím)

777,000 VND

 

CASE COOLER MASTER Elite 344 Silver RC-344-SKN1 (viền kim loại bạc)

765,000 VND

CASE COOLER MASTER Elite 344 Silver RC-344-SKN1 (viền kim loại bạc)

765,000 VND

 

CASE COOLER MASTER Elite 335U(RC-335U)

799,000 VND

CASE COOLER MASTER Elite 335U(RC-335U)

799,000 VND

 

CASE COOLER MASTER Force 500(FOR-500-KKN1)

788,000 VND

CASE COOLER MASTER Force 500(FOR-500-KKN1)

788,000 VND

 

CASE COOLER MASTER Elite 372(RC-372-KWN1)

759,000 VND

CASE COOLER MASTER Elite 372(RC-372-KWN1)

759,000 VND

 

CASE COOLER MASTER N600(NSE-600-KWN1)

1,999,000 VND

CASE COOLER MASTER N600(NSE-600-KWN1)

1,999,000 VND

 

CASE COOLER MASTER Mini 210(MIN-210-KKR300)

999,000 VND

CASE COOLER MASTER Mini 210(MIN-210-KKR300)

999,000 VND

 

CASE COOLER MASTER COSMOS SE (COS-5000-KWN1)

7,788,000 VND

CASE COOLER MASTER COSMOS SE (COS-5000-KWN1)

7,788,000 VND

 

CASE COOLER MASTER 693 III Advanced Black & White Side Windows(CMS-693-KWN1)

1,690,000 VND

CASE COOLER MASTER 693 III Advanced Black & White Side Windows(CMS-693-KWN1)

1,690,000 VND

 

CASE COOLER MASTER 693 III Advanced (CMS-693-KKN1)

1,690,000 VND

CASE COOLER MASTER 693 III Advanced (CMS-693-KKN1)

1,690,000 VND

 

CASE COOLER MASTER N200 chocolate.window(NSE-200A-CWN1)/chocolate(NSE-200A-CCN1)

499,000 VND

CASE COOLER MASTER N200 chocolate.window(NSE-200A-CWN1)/chocolate(NSE-200A-CCN1)

499,000 VND

 

CASE COOLER MASTER HAF 912 All Black USB3 (RC-912-KKN2)

1,699,000 VND

CASE COOLER MASTER HAF 912 All Black USB3 (RC-912-KKN2)

1,699,000 VND

 

CASE COOLER MASTER HAF 912 Combat Side Windows Black Suite USB3 (RC-912-KWN2)

1,989,000 VND

CASE COOLER MASTER HAF 912 Combat Side Windows Black Suite USB3 (RC-912-KWN2)

1,989,000 VND

 

CASE COOLER MASTER Elite 311-RWN1(Red)/OWN1(Orange)/SWN1 (Silver)/BWN1(Blue)

779,000 VND

CASE COOLER MASTER Elite 311-RWN1(Red)/OWN1(Orange)/SWN1 (Silver)/BWN1(Blue)

779,000 VND

 

Case Cooler Master Elite 241 (RC-241-KKN1) - USB 2.0

719,000 VND

Case Cooler Master Elite 241 (RC-241-KKN1) - USB 2.0

719,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868