Case - Vỏ máy tính

NZXT H440 Plus-W Black - Red (CA-H442W-M1)

2,145,000 VND

NZXT H440 Plus-W Black - Red (CA-H442W-M1)

2,145,000 VND

 

NZXT H440 Plus-W Black - Black (CA-H442W-M8)

2,145,000 VND

NZXT H440 Plus-W Black - Black (CA-H442W-M8)

2,145,000 VND

 

NZXT H440 Plus-W White (H440 Plus-W)

2,145,000 VND

NZXT H440 Plus-W White (H440 Plus-W)

2,145,000 VND

 

NZXT CONCEPTS N450 Black

2,425,000 VND

NZXT CONCEPTS N450 Black

2,425,000 VND

 

NZXT CONCEPTS N450 White

2,425,000 VND

NZXT CONCEPTS N450 White

2,425,000 VND

 

NZXT PHANTOM P630 Black

2,985,000 VND

NZXT PHANTOM P630 Black

2,985,000 VND

 

NZXT P240 Black - Orange/ White

1,319,000 VND

NZXT P240 Black - Orange/ White

1,319,000 VND

 

NZXT P530 White

2,299,000 VND

NZXT P530 White

2,299,000 VND

 

NZXT Concepts Manta W White- Black

2,425,000 VND

NZXT Concepts Manta W White- Black

2,425,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868