Case - Vỏ máy tính

XIGMATEK LIBRA (EN40346)

649,000 VND

XIGMATEK LIBRA (EN40346)

649,000 VND

 

XIGMATEK SCORPIO (EN40339)

666,000 VND

XIGMATEK SCORPIO (EN40339)

666,000 VND

 

XIGMATEK TAURUS (EN40353)

549,000 VND

XIGMATEK TAURUS (EN40353)

549,000 VND

 

XIGMATEK MYSTIC 9 (EN40193)

1,888,000 VND

XIGMATEK MYSTIC 9 (EN40193)

1,888,000 VND

 

XIGMATEK ARIES EN40438

888,000 VND

XIGMATEK ARIES EN40438

888,000 VND

 

XIGMATEK PROSPER (EN40285)

1,999,000 VND

XIGMATEK PROSPER (EN40285)

1,999,000 VND

 

XIGMATEK FRONTLINER W (White) EN8804

799,000 VND

XIGMATEK FRONTLINER W (White) EN8804

799,000 VND

 

XIGMATEK EDEN (EN8958) Mid tower

888,000 VND

XIGMATEK EDEN (EN8958) Mid tower

888,000 VND

 

XIGMATEK XA-06 (ATX)

330,000 VND

XIGMATEK XA-06 (ATX)

330,000 VND

 

XIGMATEK XA-09 (ATX)

330,000 VND

XIGMATEK XA-09 (ATX)

330,000 VND

 

XIGMATEK Aquila White Window Black/ White (Mini Tower)

1,799,000 VND

XIGMATEK Aquila White Window Black/ White (Mini Tower)

1,799,000 VND

 

XIGMATEK Mach II (Mid Tower)

699,000 VND

XIGMATEK Mach II (Mid Tower)

699,000 VND

 

XIGMATEK Shockwave (Mid Tower)

849,000 VND

XIGMATEK Shockwave (Mid Tower)

849,000 VND

 

XIGMATEK Spirit W (Mid Tower)

1,099,000 VND

XIGMATEK Spirit W (Mid Tower)

1,099,000 VND

 

XIGMATEK SOUDWAVE A

499,000 VND

XIGMATEK SOUDWAVE A

499,000 VND

 

XIGMATEK MACH III (Mid Tower)

699,000 VND

XIGMATEK MACH III (Mid Tower)

699,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868