CPU - Bộ vi xử lý

Intel® Core™ i5-6402P Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)

4,199,000 VND

Intel® Core™ i5-6402P Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)

4,199,000 VND

 

Intel Core i5-7600K (6M Cache, 3.8GHz) SK 1151 Box

5,989,000 VND

Intel Core i5-7600K (6M Cache, 3.8GHz) SK 1151 Box

5,989,000 VND

 

Intel Core i5-7600 (6M Cache, 3.5GHz) SK 1151 Box

5,419,000 VND

Intel Core i5-7600 (6M Cache, 3.5GHz) SK 1151 Box

5,419,000 VND

 

Intel Core i5-7500 (6M Cache, 3.4GHz) SK 1151 Box

4,869,000 VND

Intel Core i5-7500 (6M Cache, 3.4GHz) SK 1151 Box

4,869,000 VND

 

Intel Core i5-7400 (6M Cache, 3.0GHz) SK 1151 Box

4,419,000 VND

Intel Core i5-7400 (6M Cache, 3.0GHz) SK 1151 Box

4,419,000 VND

 

Intel® Core™ i5-6400 Processor (6M Cache, up to 3.3 GHz)-Skylake

4,269,000 VND

Intel® Core™ i5-6400 Processor (6M Cache, up to 3.3 GHz)-Skylake

4,269,000 VND

 

Intel® Core™ i5-6600K Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)-Skylake (No FAN)

5,879,000 VND

Intel® Core™ i5-6600K Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)-Skylake (No FAN)

5,879,000 VND

 

Intel® Core i5-4690K Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)-Box

4,999,000 VND

Intel® Core i5-4690K Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)-Box

4,999,000 VND

 

Intel® Core™ i5-4460 Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)-Box

4,279,000 VND

Intel® Core™ i5-4460 Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)-Box

4,279,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868