CPU - Bộ vi xử lý

AMD Trinity A8-5600K Black Edition

1,599,000 VND

AMD Trinity A8-5600K Black Edition

1,599,000 VND

 

AMD TRINITY A4-5300

799,000 VND

AMD TRINITY A4-5300

799,000 VND

 

AMD RYZEN 3 1300X 4-Core 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

3,349,000 VND

AMD RYZEN 3 1300X 4-Core 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

3,349,000 VND

Khuyến mại

Giảm ngay 100.000VNĐ khi mua kèm main MSI socket AM4

 

AMD Trinity A6-6400K Black Edition

1,190,000 VND

AMD Trinity A6-6400K Black Edition

1,190,000 VND

 

AMD RYZEN 5 1500X 4-Core 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

4,770,000 VND

AMD RYZEN 5 1500X 4-Core 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

4,770,000 VND

Khuyến mại

Giảm ngay 200.000VNĐ khi mua kèm main MSI socket AM4

 

AMD RYZEN 3 1200 4-Core 3.1 GHz (3.4 GHz Turbo) Socket AM4

2,699,000 VND

AMD RYZEN 3 1200 4-Core 3.1 GHz (3.4 GHz Turbo) Socket AM4

2,699,000 VND

Khuyến mại

Giảm ngay 100.000VNĐ khi mua kèm main MSI socket AM4

 

AMD RYZEN 5 1400 4-Core 3.2 GHz (3.4 GHz Turbo) Socket AM4

4,400,000 VND

AMD RYZEN 5 1400 4-Core 3.2 GHz (3.4 GHz Turbo) Socket AM4

4,400,000 VND

Khuyến mại

Giảm ngay 101.000VNĐ khi mua kèm main MSI socket AM4

 

AMD RYZEN 7 1700X 8-Core 3.4 GHz (3.8 GHz Turbo) Socket AM4

10,299,000 VND

AMD RYZEN 7 1700X 8-Core 3.4 GHz (3.8 GHz Turbo) Socket AM4

10,299,000 VND

Khuyến mại

Giảm ngay 499.000 VNĐ khi mua kèm main MSI socket AM4

 

AMD RYZEN 5 1600 6-Core 3.2 GHz (3.6 GHz Turbo) Socket AM4

5,500,000 VND

AMD RYZEN 5 1600 6-Core 3.2 GHz (3.6 GHz Turbo) Socket AM4

5,500,000 VND

Khuyến mại

Giảm ngay 101.000 VNĐ khi mua kèm main MSI socket AM4

 

AMD RYZEN 7 1700 8-Core 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

8,499,000 VND

AMD RYZEN 7 1700 8-Core 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

8,499,000 VND

Khuyến mại

Giảm ngay 399.000 VNĐ khi mua kèm main MSI socket AM4

 

AMD RYZEN 7 1800X 8-Core 3.6 GHz (4.0 GHz Turbo) Socket AM4

14,999,000 VND

AMD RYZEN 7 1800X 8-Core 3.6 GHz (4.0 GHz Turbo) Socket AM4

14,999,000 VND

Khuyến mại

Giảm ngay 1.699.000 VNĐ khi mua kèm main MSI socket AM4

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868