CPU - Bộ vi xử lý

Intel® Core™ i5-7640X X-series Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)

2,969,000 VND

Intel® Core™ i5-7640X X-series Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)

2,969,000 VND

 

AMD RYZEN 3 1300X 4-Core 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

3,249,000 VND

AMD RYZEN 3 1300X 4-Core 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

3,249,000 VND

 

AMD RYZEN 5 1500X 4-Core 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

4,469,000 VND

AMD RYZEN 5 1500X 4-Core 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

4,469,000 VND

 

AMD RYZEN 3 1200 4-Core 3.1 GHz (3.4 GHz Turbo) Socket AM4

2,588,000 VND

AMD RYZEN 3 1200 4-Core 3.1 GHz (3.4 GHz Turbo) Socket AM4

2,588,000 VND

 

AMD RYZEN 5 1400 4-Core 3.2 GHz (3.4 GHz Turbo) Socket AM4

4,099,000 VND

AMD RYZEN 5 1400 4-Core 3.2 GHz (3.4 GHz Turbo) Socket AM4

4,099,000 VND

 

AMD RYZEN 7 1700X 8-Core 3.4 GHz (3.8 GHz Turbo) Socket AM4

9,649,000 VND

AMD RYZEN 7 1700X 8-Core 3.4 GHz (3.8 GHz Turbo) Socket AM4

9,649,000 VND

 

AMD RYZEN 5 1600 6-Core 3.2 GHz (3.6 GHz Turbo) Socket AM4

5,249,000 VND

AMD RYZEN 5 1600 6-Core 3.2 GHz (3.6 GHz Turbo) Socket AM4

5,249,000 VND

 

AMD RYZEN 7 1700 8-Core 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

7,969,000 VND

AMD RYZEN 7 1700 8-Core 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

7,969,000 VND

 

AMD RYZEN 7 1800X 8-Core 3.6 GHz (4.0 GHz Turbo) Socket AM4

12,499,000 VND

AMD RYZEN 7 1800X 8-Core 3.6 GHz (4.0 GHz Turbo) Socket AM4

12,499,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868