Headphone và Mic

A4tech HS-26

149,000 VND

A4tech HS-26

149,000 VND

 

Tai nghe BESTMIC G500L

149,000 VND

Tai nghe BESTMIC G500L

149,000 VND

 

Tai nghe Game net Sades SA-738

449,000 VND

Tai nghe Game net Sades SA-738

449,000 VND

 

Genius HS - 02i - Bộ nghe nói hỗn hợp

174,400 VND

Genius HS - 02i - Bộ nghe nói hỗn hợp

174,400 VND

 

Genius HS - 300A - Bộ nghe nói hỗn hợp

153,000 VND

Genius HS - 300A - Bộ nghe nói hỗn hợp

153,000 VND

 

Genius HS - 05A - Bộ nghe nói hỗn hợp

262,000 VND

Genius HS - 05A - Bộ nghe nói hỗn hợp

262,000 VND

 

Genius HS - 04SU - Bộ nghe nói hỗn hợp

240,000 VND

Genius HS - 04SU - Bộ nghe nói hỗn hợp

240,000 VND

 

Headphone A50

35,000 VND

Headphone A50

35,000 VND

 

Tai nghe Headphone Salar C2 (gaming)

99,000 VND

Tai nghe Headphone Salar C2 (gaming)

99,000 VND

 

Enzatec™ - HS101

152,600 VND

Enzatec™ - HS101

152,600 VND

 

Enzatec™ - HS105

109,000 VND

Enzatec™ - HS105

109,000 VND

 

Enzatec™ - HS702

316,100 VND

Enzatec™ - HS702

316,100 VND

 

Enzatec™ - HS102

218,000 VND

Enzatec™ - HS102

218,000 VND

 

Enzatec™ - HS501

174,400 VND

Enzatec™ - HS501

174,400 VND

 

Headphone + Mic Tako 2688

90,000 VND

Headphone + Mic Tako 2688

90,000 VND

 

Tai nghe Headphone Salar C1 (gaming)

99,000 VND

Tai nghe Headphone Salar C1 (gaming)

99,000 VND

 

Genius HS - 200C - Bộ nghe nói hỗn hợp

95,000 VND

Genius HS - 200C - Bộ nghe nói hỗn hợp

95,000 VND

 

Genius HS - 02S - Bộ nghe nói hỗn hợp

100,000 VND

Genius HS - 02S - Bộ nghe nói hỗn hợp

100,000 VND

 

Genius HS - 03N - Bộ nghe nói hỗn hợp

153,000 VND

Genius HS - 03N - Bộ nghe nói hỗn hợp

153,000 VND

 

Headset Genius HS-G500V

500,000 VND

Headset Genius HS-G500V

500,000 VND

 

Razer Tiamat 7.1 Gaming Headset (RZ04-00600100-R3M1)

4,999,000 VND

Razer Tiamat 7.1 Gaming Headset (RZ04-00600100-R3M1)

4,999,000 VND

 

Razer Hammerhead Pro (RZ04-00910100-R3M1)

1,799,000 VND

Razer Hammerhead Pro (RZ04-00910100-R3M1)

1,799,000 VND

 

Razer Kraken Pro Green Gaming Headset (RZ04-00870100-R3M1)

1,666,000 VND

Razer Kraken Pro Green Gaming Headset (RZ04-00870100-R3M1)

1,666,000 VND

 

Razer Hammerhead (RZ12-00910100-R3M1)

1,299,000 VND

Razer Hammerhead (RZ12-00910100-R3M1)

1,299,000 VND

 

SteelSeries Siberia V2 Black (51103) /White (51102)+ USB Soundcard

2,444,000 VND

SteelSeries Siberia V2 Black (51103) /White (51102)+ USB Soundcard

2,444,000 VND

 

SteelSeries Siberia V2 Heat Orange (51141)

2,499,000 VND

SteelSeries Siberia V2 Heat Orange (51141)

2,499,000 VND

 

SteelSeries Siberia V2 Frost Blue (51125)

2,499,000 VND

SteelSeries Siberia V2 Frost Blue (51125)

2,499,000 VND

 

SteelSeries 5HV3 (61031)

1,888,000 VND

SteelSeries 5HV3 (61031)

1,888,000 VND

 

Headphone For Game ( Tai Nghe Trâu Vàng)

66,000 VND

Headphone For Game ( Tai Nghe Trâu Vàng)

66,000 VND

 

Razer Adaro Wireless – Bluetooth® Headphones (RZ12-01110100-R3M1)

2,999,000 VND

Razer Adaro Wireless – Bluetooth® Headphones (RZ12-01110100-R3M1)

2,999,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868