Headphone và Mic

Tai nghe Headphone Salar C2 (gaming)

99,000 VND

Tai nghe Headphone Salar C2 (gaming)

99,000 VND

 

Tai nghe Headphone Salar C1 (gaming)

99,000 VND

Tai nghe Headphone Salar C1 (gaming)

99,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868