Loa máy tính

Loa Creative Woof 3 Bluetooth

890,000 VND

Loa Creative Woof 3 Bluetooth

890,000 VND

 

Loa Creative MUVO MINI Bluetooth

1,490,000 VND

Loa Creative MUVO MINI Bluetooth

1,490,000 VND

 

Loa Creative Sound Blaster Free

2,750,000 VND

Loa Creative Sound Blaster Free

2,750,000 VND

 

Loa Creative Sound Blaster Roar SR20 (Bluetooth)

5,850,000 VND

Loa Creative Sound Blaster Roar SR20 (Bluetooth)

5,850,000 VND

 

Loa Creative 2,0 SBS A60

370,000 VND

Loa Creative 2,0 SBS A60

370,000 VND

 

Loa Creative Gigaworks T20 Series II (2.0)

3,390,000 VND

Loa Creative Gigaworks T20 Series II (2.0)

3,390,000 VND

 

Loa Creative SBS A120 (2.1)

630,000 VND

Loa Creative SBS A120 (2.1)

630,000 VND

 

Loa Creative Inspire T6160 (5.1)

1,790,000 VND

Loa Creative Inspire T6160 (5.1)

1,790,000 VND

 

Logitech Z523 - 2.1

2,266,000 VND

Logitech Z523 - 2.1

2,266,000 VND

 

Creative Inspire T6300 (5.1)

2,799,000 VND

Creative Inspire T6300 (5.1)

2,799,000 VND

 

Microlab FC361 2.1

1,549,000 VND

Microlab FC361 2.1

1,549,000 VND

 

Microlab FC362 2.1

1,948,000 VND

Microlab FC362 2.1

1,948,000 VND

 

Microlab FC730

2,649,000 VND

Microlab FC730

2,649,000 VND

 

Microlab X2/2.1

1,149,000 VND

Microlab X2/2.1

1,149,000 VND

 

Logitech Z506 - 5.1

2,166,000 VND

Logitech Z506 - 5.1

2,166,000 VND

 

Microlab M119/2.1

629,000 VND

Microlab M119/2.1

629,000 VND

 

Microlab M280/2.1

688,000 VND

Microlab M280/2.1

688,000 VND

 

Microlab FC861/5.1

2,849,000 VND

Microlab FC861/5.1

2,849,000 VND

 

Microlab FC661

1,949,000 VND

Microlab FC661

1,949,000 VND

 

Microlab FC360

1,866,000 VND

Microlab FC360

1,866,000 VND

 

Microlab M223/2.1

589,000 VND

Microlab M223/2.1

589,000 VND

 

Microlab M500U/2.1

1,190,000 VND

Microlab M500U/2.1

1,190,000 VND

 

Microlab M700U/2.1

1,428,000 VND

Microlab M700U/2.1

1,428,000 VND

 

Microlab M500/5.1

2,079,000 VND

Microlab M500/5.1

2,079,000 VND

 

Microlab M590/2.1

639,000 VND

Microlab M590/2.1

639,000 VND

 

Microlab M590/4.1

859,000 VND

Microlab M590/4.1

859,000 VND

 

Microlab M108/2.1

388,000 VND

Microlab M108/2.1

388,000 VND

 

Logitech Surround Sound Speakers Z906 - EU- 5.1 (980-000468)

7,499,000 VND

Logitech Surround Sound Speakers Z906 - EU- 5.1 (980-000468)

7,499,000 VND

 

Logitech Z150 - 2.0

439,000 VND

Logitech Z150 - 2.0

439,000 VND

 

Loa edifier M1386 - 2.1

1,649,000 VND

Loa edifier M1386 - 2.1

1,649,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868