MAIN - Bo mạch chủ

Intel Server Board S1200V3RPS

3,599,000 VND

Intel Server Board S1200V3RPS

3,599,000 VND

 

Intel Server Board S1200SPS

3,999,000 VND

Intel Server Board S1200SPS

3,999,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868