Microsoft Windows

Windows Pro 8 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

2,999,000 VND

Windows Pro 8 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

2,999,000 VND

 

Windows Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

2,999,000 VND

Windows Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

2,999,000 VND

 

Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI (FQC-08279)

3,349,000 VND

Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI (FQC-08279)

3,349,000 VND

 

Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI (FQC-08289)

3,349,000 VND

Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI (FQC-08289)

3,349,000 VND

 

Window 10 Pro 32-bit OEM

3,199,000 VND

Window 10 Pro 32-bit OEM

3,199,000 VND

 

Window 10 Pro 64-bit OEM

3,199,000 VND

Window 10 Pro 64-bit OEM

3,199,000 VND

 

Window 10 Home 64-bit OEM (KW9-00139 Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD)

2,290,000 VND

Window 10 Home 64-bit OEM (KW9-00139 Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD)

2,290,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868