Modem

Draytek Load Balancing VigorPro 5300 Unified Security Firewall

10,464,000 VND

Draytek Load Balancing VigorPro 5300 Unified Security Firewall

10,464,000 VND

 

Draytek Vigor 2912

2,238,000 VND

Draytek Vigor 2912

2,238,000 VND

 

Draytek ADSL2+ - V2104

1,395,000 VND

Draytek ADSL2+ - V2104

1,395,000 VND

 

Draytek ADSL2+ - V2710NE

1,749,000 VND

Draytek ADSL2+ - V2710NE

1,749,000 VND

 

Draytek Vigor 2912F

2,588,000 VND

Draytek Vigor 2912F

2,588,000 VND

 

Draytek Load Balancing - V2960(Dual-WAN)

7,579,000 VND

Draytek Load Balancing - V2960(Dual-WAN)

7,579,000 VND

 

Draytek Vigor300B

6,569,000 VND

Draytek Vigor300B

6,569,000 VND

 

Draytek V2912N

2,679,000 VND

Draytek V2912N

2,679,000 VND

 

Draytek Vigor V2925

3,269,000 VND

Draytek Vigor V2925

3,269,000 VND

 

Draytek vigor 2912FN

2,839,000 VND

Draytek vigor 2912FN

2,839,000 VND

 

Draytek Vigor 2925FN

4,188,000 VND

Draytek Vigor 2925FN

4,188,000 VND

 

DrayTek Vigor 3900

18,949,000 VND

DrayTek Vigor 3900

18,949,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868