Modem

LinkSys WAG160N ADSL2+ 4 Port Ethernet - Wireless chuẩn N

2,639,000 VND

LinkSys WAG160N ADSL2+ 4 Port Ethernet - Wireless chuẩn N

2,639,000 VND

 

LinkSys WAG320N ADSL2+ 4 Port Ethernet - Wireless chuẩn N

3,129,000 VND

LinkSys WAG320N ADSL2+ 4 Port Ethernet - Wireless chuẩn N

3,129,000 VND

 

LinkSys X1000 ADSL2+ 4 Port Ethernet - Wireless chuẩn N

1,448,000 VND

LinkSys X1000 ADSL2+ 4 Port Ethernet - Wireless chuẩn N

1,448,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868