MSI

MSI GE62 6QD Apache Pro 888XVN/1297XVN - BB7670H16G1T0DSX / i7-6700HQ/ GTX 960M 2GB

26,290,000 VND

MSI GE62 6QD Apache Pro 888XVN/1297XVN - BB7670H16G1T0DSX / i7-6700HQ/ GTX 960M 2GB

26,290,000 VND

 

MSI WorkStation WS60 2OJ 4K EDITION (9S7-16H312-250)

34,244,000 VND

MSI WorkStation WS60 2OJ 4K EDITION (9S7-16H312-250)

34,244,000 VND

 

MSI GS70 2PE Stealth Pro (9S7-177214-209)

16,199,000 VND

MSI GS70 2PE Stealth Pro (9S7-177214-209)

16,199,000 VND

 

MSI GT80 2QE(Titan)-084XVN

31,319,000 VND

MSI GT80 2QE(Titan)-084XVN

31,319,000 VND

 

MSI GT70 2PE DOMINATOR PRO (9S7-1763A2-1273)

21,380,000 VND

MSI GT70 2PE DOMINATOR PRO (9S7-1763A2-1273)

21,380,000 VND

 

MSI GT60 2PE DOMINATOR PRO (9S7-16F442-611)

21,388,000 VND

MSI GT60 2PE DOMINATOR PRO (9S7-16F442-611)

21,388,000 VND

 

GT60 2PE DOMINATOR PRO (9S7-16F442-807)

21,388,000 VND

GT60 2PE DOMINATOR PRO (9S7-16F442-807)

21,388,000 VND

 

MSI GT70 2PC DOMINATOR (9S7-1763A2-1686)

19,440,000 VND

MSI GT70 2PC DOMINATOR (9S7-1763A2-1686)

19,440,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868