MTĐB ISTC - Mai Hoàng

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP01)/G4400/4GB/500GB

5,790,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP01)/G4400/4GB/500GB

5,790,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP10)/i3-7100/8GB/500GB

8,390,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP10)/i3-7100/8GB/500GB

8,390,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP15)/i5-7400/8GB/500GB

9,790,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP15)/i5-7400/8GB/500GB

9,790,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP16)/ i5-7400/ 8GB/ SSD 256GB/ A400/ Dos

13,390,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP16)/ i5-7400/ 8GB/ SSD 256GB/ A400/ Dos

13,390,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP20)/i5-7400/8GB/1TB

10,290,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP20)/i5-7400/8GB/1TB

10,290,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868