MTĐB ISTC - Mai Hoàng

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP01)/G4400/4GB/500GB

5,990,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP01)/G4400/4GB/500GB

5,990,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP10)/i3-7100/8GB/500GB

8,390,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP10)/i3-7100/8GB/500GB

8,390,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP15)/i5-7400/8GB/500GB

9,990,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP15)/i5-7400/8GB/500GB

9,990,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP16)/i5-7400/8GB/500GB/A400

10,490,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP16)/i5-7400/8GB/500GB/A400

10,490,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP20)/i5-7500/8GB/500GB

10,990,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP20)/i5-7500/8GB/500GB

10,990,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP25)/i5-7600/8GB/500Gb

11,490,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVP25)/i5-7600/8GB/500Gb

11,490,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868