MTĐB ISTC - Mai Hoàng

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA01)/ A4-6300/ 4GB/ 128GB/ Dos

4,890,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA01)/ A4-6300/ 4GB/ 128GB/ Dos

4,890,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868