MTĐB ISTC - Mai Hoàng

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-01SD) 120gb SSD

0 VND

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-01SD) 120gb SSD

0 VND

 

Thông số:

AMD Trinity A4-5300
AMD A55 Chipset
2GB DDR3 Bus 1333MHz
SSD Lite-On MU 120GB
Xigmatek XCP-A300
Case ATX / FreeDOS

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-02SD)/ 4G/120gb SSD

0 VND

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-02SD)/ 4G/120gb SSD

0 VND

 

Thông số:

AMD Trinity A4-5300
AMD A55 Chipset
4GB DDR3 Bus 1600MHz
SSD Lite-On MU 120GB
Xigmatek XCP-A300
Case ATX / FreeDOS

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-03SD)/2gb /120gb SSD

0 VND

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-03SD)/2gb /120gb SSD

0 VND

 

Thông số:

AMD Trinity A4-5300
AMD A55 Chipset
2GB DDR3 Bus 1600MHz
SSD Lite-On MU 120GB
Xigmatek XCP-A300
Case ATX / FreeDOS

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-01)

0 VND

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-01)

0 VND

 

Thông số:

AMD Trinity A4-5300
AMD A55 Chipset
2GB DDR3 Bus 1333MHz
HDD 250GB
Power Supply 450W/500W
Case ATX / FreeDOS

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-02)

0 VND

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-02)

0 VND

 

Thông số:

AMD Trinity A4-5300
AMD A55 Chipset
4GB DDR3 Bus 1600MHz
HDD 500GB
DVDRW
Xigmatek XCP-A300
Genius Keyboard KB -110 P/S 2.0 - Black + Logitech B100(Chuột Quang)
Case ATX / FreeDOS

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-04SD)/A4-4000/2GB/120gb SSD

0 VND

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-04SD)/A4-4000/2GB/120gb SSD

0 VND

 

Thông số:

AMD Trinity A4-4000 (3.2Ghz)
AMD A55 Chipset
2GB DDR3 Bus 1600MHz
SSD Lite-On MU 120GB
Xigmatek XCP-A300
Case ATX / FreeDOS

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-05SD)/A4-4000/4GB/120gb SSD

0 VND

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-05SD)/A4-4000/4GB/120gb SSD

0 VND

 

Thông số:

AMD Trinity A4-4000 (3.2Ghz)
AMD A55 Chipset
4GB DDR3 Bus 1600MHz
SSD Lite-On MU 120GB
Xigmatek XCP-A300
Case ATX / FreeDOS

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868