Ổ cứng gắn ngoài

WD My Passport Ultra (Portable Drives) 500GB - 2.5" USB 3.0

1,399,000 VND

WD My Passport Ultra (Portable Drives) 500GB - 2.5" USB 3.0

1,399,000 VND

 

WD My Passport Ultra (Portable Drives) 1TB - 2.5" USB 3.0

1,699,000 VND

WD My Passport Ultra (Portable Drives) 1TB - 2.5" USB 3.0

1,699,000 VND

 

WD My Passport Ultra (Portable Drives) 2TB - 2.5" USB 3.0

3,349,000 VND

WD My Passport Ultra (Portable Drives) 2TB - 2.5" USB 3.0

3,349,000 VND

 

WD Passport Slim 2TB 2.5"-USB 3.0

3,388,000 VND

WD Passport Slim 2TB 2.5"-USB 3.0

3,388,000 VND

 

WD Element 500GB-EXT-2.5"- USB3.0

1,199,000 VND

WD Element 500GB-EXT-2.5"- USB3.0

1,199,000 VND

 

WD Element 1TB-EXT-2.5"- USB3.0

1,559,000 VND

WD Element 1TB-EXT-2.5"- USB3.0

1,559,000 VND

 

WD Element 2TB-EXT-2.5"- USB3.0

2,849,000 VND

WD Element 2TB-EXT-2.5"- USB3.0

2,849,000 VND

 

WD Element 3TB-3.5" HDD Box

3,199,000 VND

WD Element 3TB-3.5" HDD Box

3,199,000 VND

 

Western My Cloud 4TB 3.5 (WDBCTL0040HWT) Gigabit Ethernet

5,588,000 VND

Western My Cloud 4TB 3.5 (WDBCTL0040HWT) Gigabit Ethernet

5,588,000 VND

 

WD My Cloud HDD 2TB 3.5’ Gigabit Ethernet

3,599,000 VND

WD My Cloud HDD 2TB 3.5’ Gigabit Ethernet

3,599,000 VND

 

WD My Cloud HDD 3TB 3.5’ Gigabit Ethernet

4,549,000 VND

WD My Cloud HDD 3TB 3.5’ Gigabit Ethernet

4,549,000 VND

 

WD Mybook HDD 2TB 3.5" USB 3.0

2,548,000 VND

WD Mybook HDD 2TB 3.5" USB 3.0

2,548,000 VND

 

WD Mybook HDD 4TB 3.5" USB 3.0

4,249,000 VND

WD Mybook HDD 4TB 3.5" USB 3.0

4,249,000 VND

 

WD My Passport Ultra Metal Silver/ Gold 1TB 2.5" - USB 3.0

1,949,000 VND

WD My Passport Ultra Metal Silver/ Gold 1TB 2.5" - USB 3.0

1,949,000 VND

 

WD My Passport Ultra Metal 2TB 2.5" - USB 3.0

3,368,000 VND

WD My Passport Ultra Metal 2TB 2.5" - USB 3.0

3,368,000 VND

 

WD My Passport Wireless 2TB 2.5" - USB 3.0

5,588,000 VND

WD My Passport Wireless 2TB 2.5" - USB 3.0

5,588,000 VND

 

WD My Passport Wireless 500GB 2.5" - USB 3.0

4,099,000 VND

WD My Passport Wireless 500GB 2.5" - USB 3.0

4,099,000 VND

 

WD MyBook 6TB 3.5" sata 3 USB 3.0

6,999,000 VND

WD MyBook 6TB 3.5" sata 3 USB 3.0

6,999,000 VND

 

WD Passport Ultra 3TB 2.5" USB 3.0

4,288,000 VND

WD Passport Ultra 3TB 2.5" USB 3.0

4,288,000 VND

 

WD My Cloud 6TB 3.5 (WDBCTL0060HWT) Gigabit Ethernet

8,490,000 VND

WD My Cloud 6TB 3.5 (WDBCTL0060HWT) Gigabit Ethernet

8,490,000 VND

 

WD My Book 3TB usb 3.0 new 2016 (WDBBGB0030HBK)

3,339,000 VND

WD My Book 3TB usb 3.0 new 2016 (WDBBGB0030HBK)

3,339,000 VND

 

Ổ cứng ngoài WD My Book 4TB usb 3.0 new 2016 (WDBBGB0040HBK)

4,339,000 VND

Ổ cứng ngoài WD My Book 4TB usb 3.0 new 2016 (WDBBGB0040HBK)

4,339,000 VND

 

Ổ cứng ngoài WD My Book 6TB usb 3.0 new 2016 (WDBBGB0060HBK)

7,039,000 VND

Ổ cứng ngoài WD My Book 6TB usb 3.0 new 2016 (WDBBGB0060HBK)

7,039,000 VND

 

Ổ cứng ngoài WD My Book 8TB usb 3.0 new 2016 (WDBBGB0080HBK)

9,039,000 VND

Ổ cứng ngoài WD My Book 8TB usb 3.0 new 2016 (WDBBGB0080HBK)

9,039,000 VND

 

WD My Passport 2TB (WDBYFT0020B)- New 2016

3,390,000 VND

WD My Passport 2TB (WDBYFT0020B)- New 2016

3,390,000 VND

 

WD My Passport 3TB (WDBYFT0030B) - New 2016

4,349,000 VND

WD My Passport 3TB (WDBYFT0030B) - New 2016

4,349,000 VND

 

WD My Passport 1TB (WDBYNN0010B) - New 2016

1,750,000 VND

WD My Passport 1TB (WDBYNN0010B) - New 2016

1,750,000 VND

 

WD My Passport 4TB WDBYFT0040B - New 2016

5,179,000 VND

WD My Passport 4TB WDBYFT0040B - New 2016

5,179,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868