Ổ cứng HDD

WD HDD Purple 6TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM) (Màu tím)

4,649,000 VND

WD HDD Purple 6TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM) (Màu tím)

4,649,000 VND

 

WD 10TB 3.5" SATA 3/ 256MB Cache/ 5400RPM - Caviar Red

8,149,000 VND

WD 10TB 3.5" SATA 3/ 256MB Cache/ 5400RPM - Caviar Red

8,149,000 VND

 

WD 6TB 3.5" SATA 3/64MB Cache/ 5400RPM- Caviar Blue

4,449,000 VND

WD 6TB 3.5" SATA 3/64MB Cache/ 5400RPM- Caviar Blue

4,449,000 VND

 

WD 8TB 3.5" SATA 3/ 128MB Cache/ 5400RPM - Caviar Red

6,599,000 VND

WD 8TB 3.5" SATA 3/ 128MB Cache/ 5400RPM - Caviar Red

6,599,000 VND

 

Seagate 1TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Chính Hãng

999,000 VND

Seagate 1TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Chính Hãng

999,000 VND

 

WD HDD Purple 1TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM)

969,000 VND

WD HDD Purple 1TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM)

969,000 VND

 

WD HDD Purple 2TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM)

1,579,000 VND

WD HDD Purple 2TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM)

1,579,000 VND

 

WD HDD Purple 3TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM) (Màu tím)

2,249,000 VND

WD HDD Purple 3TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM) (Màu tím)

2,249,000 VND

 

WD HDD Purple 4TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM)

2,769,000 VND

WD HDD Purple 4TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM)

2,769,000 VND

 

WD HDD Blue 2TB 3.5" SATA 3/64MB Cache/ 5400RPM

1,449,000 VND

WD HDD Blue 2TB 3.5" SATA 3/64MB Cache/ 5400RPM

1,449,000 VND

 

WD 1TB Blue 3.5" SATA 6Gb/s/64MB Cache

989,000 VND

WD 1TB Blue 3.5" SATA 6Gb/s/64MB Cache

989,000 VND

 

WD HDD Blue 3TB 3.5" SATA 3/64MB Cache/ 5400RPM

2,299,000 VND

WD HDD Blue 3TB 3.5" SATA 3/64MB Cache/ 5400RPM

2,299,000 VND

 

WD HDD Blue 4TB 3.5" SATA 3/64MB Cache/ 5400RPM

2,649,000 VND

WD HDD Blue 4TB 3.5" SATA 3/64MB Cache/ 5400RPM

2,649,000 VND

 

Seagate Skyhawk 3.5" 4TB

2,849,000 VND

Seagate Skyhawk 3.5" 4TB

2,849,000 VND

 

Seagate Skyhawk 3.5" 1TB

1,059,000 VND

Seagate Skyhawk 3.5" 1TB

1,059,000 VND

 

Seagate Skyhawk 3.5" 2TB

1,549,000 VND

Seagate Skyhawk 3.5" 2TB

1,549,000 VND

 

Seagate Skyhawk 3.5" 3TB

2,289,000 VND

Seagate Skyhawk 3.5" 3TB

2,289,000 VND

 

seagate Ironwolf 3.5" 2TB (64MB) HD5900 Rpm

2,249,000 VND

seagate Ironwolf 3.5" 2TB (64MB) HD5900 Rpm

2,249,000 VND

 

Seagate Ironwolf 3.5" 3TB (64MB) HD5900 Rpm

2,789,000 VND

Seagate Ironwolf 3.5" 3TB (64MB) HD5900 Rpm

2,789,000 VND

 

Seagate Ironwolf 3.5" 4TB (64MB) HD5900 Rpm

3,329,000 VND

Seagate Ironwolf 3.5" 4TB (64MB) HD5900 Rpm

3,329,000 VND

 

Seagate Ironwolf 3.5" 6TB (128MB) HD7200 Rpm

5,299,000 VND

Seagate Ironwolf 3.5" 6TB (128MB) HD7200 Rpm

5,299,000 VND

 

Seagate Ironwolf 3.5" 8TB (256MB) HD7200 Rpm

7,090,000 VND

Seagate Ironwolf 3.5" 8TB (256MB) HD7200 Rpm

7,090,000 VND

 

Seagate Ironwolf 3.5" 10TB (256MB) HD7200 Rpm

11,299,000 VND

Seagate Ironwolf 3.5" 10TB (256MB) HD7200 Rpm

11,299,000 VND

 

Seagate SKYHAWK 3.5" 6TB (256MB) HD7200 Rpm

4,799,000 VND

Seagate SKYHAWK 3.5" 6TB (256MB) HD7200 Rpm

4,799,000 VND

 

Seagate SKYHAWK 3.5" 8TB (256MB) HD7200 Rpm

6,449,000 VND

Seagate SKYHAWK 3.5" 8TB (256MB) HD7200 Rpm

6,449,000 VND

 

WD HDD Purple 8TB 3.5" SATA 3/ 128MB CACHE/ (5400RPM-5900RPM)

6,399,000 VND

WD HDD Purple 8TB 3.5" SATA 3/ 128MB CACHE/ (5400RPM-5900RPM)

6,399,000 VND

 

WD Purple 10TB 3.5" SATA 3 (6Gb/s)/ 256MB/ 5400 RPM

8,899,000 VND

WD Purple 10TB 3.5" SATA 3 (6Gb/s)/ 256MB/ 5400 RPM

8,899,000 VND

 

WD 6TB / 7200Rpm/ Cache 256M/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

6,999,000 VND

WD 6TB / 7200Rpm/ Cache 256M/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

6,999,000 VND

 

WD 1TB/ 7200Rpm/ Cache 64M/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

1,899,000 VND

WD 1TB/ 7200Rpm/ Cache 64M/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

1,899,000 VND

 

WD 2TB/ 7200Rpm/ Cache 64M/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

3,169,000 VND

WD 2TB/ 7200Rpm/ Cache 64M/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

3,169,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868