Ổ thể rắn SSD

Plextor PX-512M8SeY 512GB M.2 PCIe

6,699,000 VND

Plextor PX-512M8SeY 512GB M.2 PCIe

6,699,000 VND

 

Plextor PX-1TM8SeY 1TB M.2 PCIe

11,599,000 VND

Plextor PX-1TM8SeY 1TB M.2 PCIe

11,599,000 VND

 

SSD Kingston 480GB (SA400S37) Sata 2.5"

4,149,000 VND

SSD Kingston 480GB (SA400S37) Sata 2.5"

4,149,000 VND

 

SSD KingSton 240GB (SA400S37) 2.5" Sata

2,290,000 VND

SSD KingSton 240GB (SA400S37) 2.5" Sata

2,290,000 VND

 

Plextor S2C series 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,549,000 VND

Plextor S2C series 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,549,000 VND

 

Plextor 128M8PeG 128GB - PCI Express SSD

2,299,000 VND

Plextor 128M8PeG 128GB - PCI Express SSD

2,299,000 VND

 

Plextor M6GV-2280 Series 128GB M.2 Sata 6Gb/s

1,499,000 VND

Plextor M6GV-2280 Series 128GB M.2 Sata 6Gb/s

1,499,000 VND

 

Plextor M6GV-2280 Series 512GB M.2 Sata 6Gb/s

4,599,000 VND

Plextor M6GV-2280 Series 512GB M.2 Sata 6Gb/s

4,599,000 VND

 

Plextor PX-128S3C 128GB Sata

1,549,000 VND

Plextor PX-128S3C 128GB Sata

1,549,000 VND

 

Intel® SSD 540s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

2,799,000 VND

Intel® SSD 540s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

2,799,000 VND

 

Plextor 128GB M7VC

1,499,000 VND

Plextor 128GB M7VC

1,499,000 VND

 

Plextor 256GB M7VC

2,199,000 VND

Plextor 256GB M7VC

2,199,000 VND

 

Plextor 512GB M7VC

3,999,000 VND

Plextor 512GB M7VC

3,999,000 VND

 

Plextor 512M8PeG 512Gb - M.2 PCIe

6,599,000 VND

Plextor 512M8PeG 512Gb - M.2 PCIe

6,599,000 VND

 

Plextor 1TM8PeY 1TB - PCI Express SSD

12,999,000 VND

Plextor 1TM8PeY 1TB - PCI Express SSD

12,999,000 VND

 

Plextor 1TM8Pe (G) 1TB - PCI Express SSD

11,999,000 VND

Plextor 1TM8Pe (G) 1TB - PCI Express SSD

11,999,000 VND

 

SSD Samsung 850 PRO 256Gb SATA3 6Gb/s 2.5" ( Đọc 550MB/s, Ghi 520MB/s)

3,799,000 VND

SSD Samsung 850 PRO 256Gb SATA3 6Gb/s 2.5" ( Đọc 550MB/s, Ghi 520MB/s)

3,799,000 VND

 

Plextor PX-256M8PEGN 256Gb M.2 PCIe-CX2-8B256-Q06

3,699,000 VND

Plextor PX-256M8PEGN 256Gb M.2 PCIe-CX2-8B256-Q06

3,699,000 VND

 

Plextor S1C Series 256GB, SATA 6.0 Gb/s

2,199,000 VND

Plextor S1C Series 256GB, SATA 6.0 Gb/s

2,199,000 VND

 

Plextor PX-128S1G 128GB, M2 2280

1,499,000 VND

Plextor PX-128S1G 128GB, M2 2280

1,499,000 VND

 

Plextor PX-256S1G 256GB, M2 2280

2,299,000 VND

Plextor PX-256S1G 256GB, M2 2280

2,299,000 VND

 

SSD Lite-On MU III 240GB SATA 6.0 Gb/s

1,899,000 VND

SSD Lite-On MU III 240GB SATA 6.0 Gb/s

1,899,000 VND

 

SSD Lite-On MU III 120GB sata 6.0Gb/s

1,499,000 VND

SSD Lite-On MU III 120GB sata 6.0Gb/s

1,499,000 VND

 

Plextor M6S+ Series 128GB SATA 6.0 Gb

1,499,000 VND

Plextor M6S+ Series 128GB SATA 6.0 Gb

1,499,000 VND

 

Plextor M6S+ Series 256GB SATA 6.0 Gb

2,599,000 VND

Plextor M6S+ Series 256GB SATA 6.0 Gb

2,599,000 VND

 

Plextor M6V Series 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,499,000 VND

Plextor M6V Series 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,499,000 VND

 

Plextor M6 Pro 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,899,000 VND

Plextor M6 Pro 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,899,000 VND

 

Plextor M6 Pro 256GB SATA 6.0 Gb/s

2,999,000 VND

Plextor M6 Pro 256GB SATA 6.0 Gb/s

2,999,000 VND

 

Plextor M6e 512GB M.2 PCIe

5,299,000 VND

Plextor M6e 512GB M.2 PCIe

5,299,000 VND

 

SSD Lite-On Zeta 256GB Sata 6GB/s 2.5

1,999,000 VND

SSD Lite-On Zeta 256GB Sata 6GB/s 2.5

1,999,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868