Ổ thể rắn SSD

Plextor PX-128S3G Series 128GB M.2 2280 (Doc 550MB/s, Ghi 510MB/s)

1,099,000 VND

Plextor PX-128S3G Series 128GB M.2 2280 (Doc 550MB/s, Ghi 510MB/s)

1,099,000 VND

 

Plextor PX-256S3G Series 256GB, M2-2280 ATA 6 Gb/s (Đọc 550 MB/s - Ghi 510 MB/s)

1,599,000 VND

Plextor PX-256S3G Series 256GB, M2-2280 ATA 6 Gb/s (Đọc 550 MB/s - Ghi 510 MB/s)

1,599,000 VND

 

Kingspec 512GB NT-512 M2

2,799,000 VND

Kingspec 512GB NT-512 M2

2,799,000 VND

 

SSD KingSton 240GB (SA400S37) 2.5" Sata

1,389,000 VND

SSD KingSton 240GB (SA400S37) 2.5" Sata

1,389,000 VND

 

Plextor PX-1TM9PeY 1TB M.2 PCIe

11,599,000 VND

Plextor PX-1TM9PeY 1TB M.2 PCIe

11,599,000 VND

 

Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

5,799,000 VND

Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

5,799,000 VND

 

Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

1,449,000 VND

Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

1,449,000 VND

 

Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

2,799,000 VND

Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

2,799,000 VND

 

Plextor PX-512S3C 512GB sata

3,299,000 VND

Plextor PX-512S3C 512GB sata

3,299,000 VND

 

Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

899,000 VND

Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

899,000 VND

 

Kingspec 256GB NE-256 M2

1,999,000 VND

Kingspec 256GB NE-256 M2

1,999,000 VND

 

Kingspec 512GB NE-512 M2

3,999,000 VND

Kingspec 512GB NE-512 M2

3,999,000 VND

 

Plextor PX-256S3C 256GB sata

1,599,000 VND

Plextor PX-256S3C 256GB sata

1,599,000 VND

 

Plextor PX-512M9PeY 512GB M.2 PCIe

6,399,000 VND

Plextor PX-512M9PeY 512GB M.2 PCIe

6,399,000 VND

 

Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

5,299,000 VND

Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

5,299,000 VND

 

Plextor PX-128S3C 128GB Sata

1,099,000 VND

Plextor PX-128S3C 128GB Sata

1,099,000 VND

 

Kingspec P3-2T 2.5 Sata III 2TB

9,699,000 VND

Kingspec P3-2T 2.5 Sata III 2TB

9,699,000 VND

 

Kingspec 128GB NT-128 M2

899,000 VND

Kingspec 128GB NT-128 M2

899,000 VND

 

Kingspec 256GB NT-256 M2

1,449,000 VND

Kingspec 256GB NT-256 M2

1,449,000 VND

 

SSD Lite-On Zeta (L8H-256V2G) M2-Sata 6Gb/s

1,699,000 VND

SSD Lite-On Zeta (L8H-256V2G) M2-Sata 6Gb/s

1,699,000 VND

 

SSD Lite-On Zeta LMH-512V2M M.Sata 6Gb/s

3,399,000 VND

SSD Lite-On Zeta LMH-512V2M M.Sata 6Gb/s

3,399,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868