Ổ cứng HDD

WD HDD Purple 6TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM) (Màu tím)

7,380,000 VND

WD HDD Purple 6TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM) (Màu tím)

7,380,000 VND

 

WD 250GB /Cache 16MB/Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Blue

999,000 VND

WD 250GB /Cache 16MB/Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Blue

999,000 VND

 

WD 500GB/ 7200Rpm/ Cache 16MB/Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Blue

1,110,000 VND

WD 500GB/ 7200Rpm/ Cache 16MB/Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Blue

1,110,000 VND

 

WD Gold 2TB /3.5"/Sata3/128MB/7200RPM

3,899,000 VND

WD Gold 2TB /3.5"/Sata3/128MB/7200RPM

3,899,000 VND

 

WD Gold 1TB cho Server - Datacenter

2,699,000 VND

WD Gold 1TB cho Server - Datacenter

2,699,000 VND

 

WD 6TB 3.5" SATA 3/64MB Cache/ 5400RPM- Caviar Blue

5,850,000 VND

WD 6TB 3.5" SATA 3/64MB Cache/ 5400RPM- Caviar Blue

5,850,000 VND

 

WD HDD Purple 1TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM)

1,638,000 VND

WD HDD Purple 1TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM)

1,638,000 VND

 

WD HDD Purple 2TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM)

2,328,000 VND

WD HDD Purple 2TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM)

2,328,000 VND

 

WD HDD Purple 3TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM) (Màu tím)

3,029,000 VND

WD HDD Purple 3TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM) (Màu tím)

3,029,000 VND

 

WD HDD Purple 4TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM)

4,338,000 VND

WD HDD Purple 4TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower (5400RPM-5900RPM)

4,338,000 VND

 

WD HDD Blue 2TB 3.5" SATA 3/64MB Cache/ 5400RPM

1,839,000 VND

WD HDD Blue 2TB 3.5" SATA 3/64MB Cache/ 5400RPM

1,839,000 VND

 

WD 1TB Blue / Green 3.5" SATA 6Gb/s/64MB Cache/ 7200 or 5400RPM

1,239,000 VND

WD 1TB Blue / Green 3.5" SATA 6Gb/s/64MB Cache/ 7200 or 5400RPM

1,239,000 VND

 

WD HDD Blue 3TB 3.5" SATA 3/64MB Cache/ 5400RPM

2,449,000 VND

WD HDD Blue 3TB 3.5" SATA 3/64MB Cache/ 5400RPM

2,449,000 VND

 

WD HDD Blue 4TB 3.5" SATA 3/64MB Cache/ 5400RPM

3,388,000 VND

WD HDD Blue 4TB 3.5" SATA 3/64MB Cache/ 5400RPM

3,388,000 VND

 

WD 4TB Gold (cho Server - Datacenter)

7,290,000 VND

WD 4TB Gold (cho Server - Datacenter)

7,290,000 VND

 

WD 1TB/ 7200Rpm/ Cache 64M/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

1,879,000 VND

WD 1TB/ 7200Rpm/ Cache 64M/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

1,879,000 VND

 

WD 2TB/ 7200Rpm/ Cache 64M/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

3,288,000 VND

WD 2TB/ 7200Rpm/ Cache 64M/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

3,288,000 VND

 

WD 500GB/ 7200Rpm/ Cache 64M/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

1,588,000 VND

WD 500GB/ 7200Rpm/ Cache 64M/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

1,588,000 VND

 

WD 4TB/ 7200Rpm/ Cache 64M/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

5,549,000 VND

WD 4TB/ 7200Rpm/ Cache 64M/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

5,549,000 VND

 

WD 1TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

1,649,000 VND

WD 1TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

1,649,000 VND

 

WD 2TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

2,539,000 VND

WD 2TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

2,539,000 VND

 

WD 3TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

3,090,000 VND

WD 3TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

3,090,000 VND

 

WD 4TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

4,288,000 VND

WD 4TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

4,288,000 VND

 

WD 5TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower- Caviar Red

5,788,000 VND

WD 5TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower- Caviar Red

5,788,000 VND

 

WD 6TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

6,888,000 VND

WD 6TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

6,888,000 VND

 

WD 1TB/ 7200Rpm/ Cache 64MB/ SATA3 (6.0 GB/s)-SE

3,249,000 VND

WD 1TB/ 7200Rpm/ Cache 64MB/ SATA3 (6.0 GB/s)-SE

3,249,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868