Offline

Santak UPS offline 500 VA (TG 500)

1,029,000 VND

Santak UPS offline 500 VA (TG 500)

1,029,000 VND

 

Santak UPS offline 1000 VA (TG 1000)

2,489,000 VND

Santak UPS offline 1000 VA (TG 1000)

2,489,000 VND

 

APC UPS offline 1100VA

2,199,000 VND

APC UPS offline 1100VA

2,199,000 VND

 

APC UPS Line Interactive 1000 VA - BR1000I (USA)

3,880,000 VND

APC UPS Line Interactive 1000 VA - BR1000I (USA)

3,880,000 VND

 

APC UPS Line Interactive 1500 VA - BR1500I (USA)

6,278,000 VND

APC UPS Line Interactive 1500 VA - BR1500I (USA)

6,278,000 VND

 

Santak UPS offline Blazer Pro 2000

5,490,000 VND

Santak UPS offline Blazer Pro 2000

5,490,000 VND

 

APC UPS 650VA – (BX650LI-MS)/ Black

1,099,000 VND

APC UPS 650VA – (BX650LI-MS)/ Black

1,099,000 VND

 

Santak UPS Offline Blazer Pro 1000

3,999,000 VND

Santak UPS Offline Blazer Pro 1000

3,999,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868