Panasonic

Máy chiếu Panasonic PT-VX420

22,790,000 VND

Máy chiếu Panasonic PT-VX420

22,790,000 VND

 

Máy chiếu Panasonic PT-VW350

19,790,000 VND

Máy chiếu Panasonic PT-VW350

19,790,000 VND

 

Máy chiếu Panasonic PT-VX600

32,990,000 VND

Máy chiếu Panasonic PT-VX600

32,990,000 VND

 

PANASONIC PT-LB280A

11,290,000 VND

PANASONIC PT-LB280A

11,290,000 VND

 

PANASONIC PT-LB300A

12,590,000 VND

PANASONIC PT-LB300A

12,590,000 VND

 

PANASONIC PT-VX425NZA

24,990,000 VND

PANASONIC PT-VX425NZA

24,990,000 VND

 

Máy chiếu Panasonic PT-VX605N

44,990,000 VND

Máy chiếu Panasonic PT-VX605N

44,990,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868