PSU - Nguồn máy tính

Xigmatek EN8200 - Shogun Elite 400W

830,000 VND

Xigmatek EN8200 - Shogun Elite 400W

830,000 VND

 

Seasonic 750W Snow Silent 750

4,666,000 VND

Seasonic 750W Snow Silent 750

4,666,000 VND

 

Seasonic 1050W Snow Silent 1050

6,266,000 VND

Seasonic 1050W Snow Silent 1050

6,266,000 VND

 

CoolerMaster Elite Power 350W(RS-350-PSAR-I3)

555,000 VND

CoolerMaster Elite Power 350W(RS-350-PSAR-I3)

555,000 VND

 

Coolerplus 500W

250,000 VND

Coolerplus 500W

250,000 VND

 

Xigmatek X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

509,000 VND

Xigmatek X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

509,000 VND

 

Xigmatek X-Calibre XCP-A400 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

629,000 VND

Xigmatek X-Calibre XCP-A400 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

629,000 VND

 

Xigmatex Vector G650

1,999,000 VND

Xigmatex Vector G650

1,999,000 VND

 

Xigmatex Vector G750

2,349,000 VND

Xigmatex Vector G750

2,349,000 VND

 

Xigmatek Vector S750

1,869,000 VND

Xigmatek Vector S750

1,869,000 VND

 

Xigmatek Vector S1050

3,229,000 VND

Xigmatek Vector S1050

3,229,000 VND

 

Huntkey 400W (52GP)

499,000 VND

Huntkey 400W (52GP)

499,000 VND

 

Cooler Master B700 (RS700-ACAAB1-EU)

1,979,000 VND

Cooler Master B700 (RS700-ACAAB1-EU)

1,979,000 VND

 

CooerMaster B600 (RS-600-ACAB-B1)

1,549,000 VND

CooerMaster B600 (RS-600-ACAB-B1)

1,549,000 VND

 

Xigmatek Shogun SJ-B500 500W (EN7470)

1,139,000 VND

Xigmatek Shogun SJ-B500 500W (EN7470)

1,139,000 VND

 

Xigmatek Shogun SJ-B600 600W (EN7487)

1,369,000 VND

Xigmatek Shogun SJ-B600 600W (EN7487)

1,369,000 VND

 

Xigmatek Centauro S 500W ( CTS-500 )

950,000 VND

Xigmatek Centauro S 500W ( CTS-500 )

950,000 VND

 

Seasonic 850W M12II Bronze Evo Edition.

2,999,000 VND

Seasonic 850W M12II Bronze Evo Edition.

2,999,000 VND

 

Orient 450W

229,000 VND

Orient 450W

229,000 VND

 

Seasonic 520W M12II Bronze Evo Edition.

1,866,000 VND

Seasonic 520W M12II Bronze Evo Edition.

1,866,000 VND

 

FSP Power Supply AX Series 350ATX(12CM) - Active PFC - Meet 80

465,000 VND

FSP Power Supply AX Series 350ATX(12CM) - Active PFC - Meet 80

465,000 VND

 

FSP Power Supply AX Series 400ATX - Active PFC - Meet 80

565,000 VND

FSP Power Supply AX Series 400ATX - Active PFC - Meet 80

565,000 VND

 

FSP Power Supply HYN Series 450ATX - Active PFC - Meet 80 (Box- kèm dây nguồn)

795,000 VND

FSP Power Supply HYN Series 450ATX - Active PFC - Meet 80 (Box- kèm dây nguồn)

795,000 VND

 

FSP Power Supply HYN Series 500ATX - Active PFC - Meet 80 (Box- kèm dây nguồn)

895,000 VND

FSP Power Supply HYN Series 500ATX - Active PFC - Meet 80 (Box- kèm dây nguồn)

895,000 VND

 

FSP Power Supply HYN Series 550ATX - Active PFC - Meet 80 (Box- kèm dây nguồn)

965,000 VND

FSP Power Supply HYN Series 550ATX - Active PFC - Meet 80 (Box- kèm dây nguồn)

965,000 VND

 

FSP Power Supply HYPER Series HP500 - Active PFC - 80 Plus Standard (Box- kèm dây nguồn)

1,295,000 VND

FSP Power Supply HYPER Series HP500 - Active PFC - 80 Plus Standard (Box- kèm dây nguồn)

1,295,000 VND

 

FSP Power Supply HYPER Series HP600 - Active PFC - 80 Plus Standard (Box- kèm dây nguồn)

1,395,000 VND

FSP Power Supply HYPER Series HP600 - Active PFC - 80 Plus Standard (Box- kèm dây nguồn)

1,395,000 VND

 

FSP Power Supply HYDRO Series HD500 - Active PFC - 80 Plus Bronze (Box- kèm dây nguồn)

1,495,000 VND

FSP Power Supply HYDRO Series HD500 - Active PFC - 80 Plus Bronze (Box- kèm dây nguồn)

1,495,000 VND

 

FSP Power Supply HYDRO Series HD600 - Active PFC - 80 Plus Bronze (Box- kèm dây nguồn)

1,695,000 VND

FSP Power Supply HYDRO Series HD600 - Active PFC - 80 Plus Bronze (Box- kèm dây nguồn)

1,695,000 VND

 

FSP Power Supply HYDRO Series HD700 - Active PFC - 80 Plus Bronze (Box- kèm dây nguồn)

1,895,000 VND

FSP Power Supply HYDRO Series HD700 - Active PFC - 80 Plus Bronze (Box- kèm dây nguồn)

1,895,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868