PSU - Nguồn máy tính

Seasonic Prime 750W Gold

3,766,000 VND

Seasonic Prime 750W Gold

3,766,000 VND

 

Seasonic Prime 850W Gold

4,366,000 VND

Seasonic Prime 850W Gold

4,366,000 VND

 

Seasonic Prime 1000W Platinum

5,766,000 VND

Seasonic Prime 1000W Platinum

5,766,000 VND

 

Seasonic Prime 1200W Platinum

6,999,000 VND

Seasonic Prime 1200W Platinum

6,999,000 VND

 

Seasonic Prime 850W Titanium

6,666,000 VND

Seasonic Prime 850W Titanium

6,666,000 VND

 

Seasonic Prime 1200W Gold

5,766,000 VND

Seasonic Prime 1200W Gold

5,766,000 VND

 

Seasonic Prime 650W Gold

3,466,000 VND

Seasonic Prime 650W Gold

3,466,000 VND

 

Xigmatek EN8200 - Shogun Elite 400W

830,000 VND

Xigmatek EN8200 - Shogun Elite 400W

830,000 VND

 

Seasonic 750W Snow Silent 750

4,666,000 VND

Seasonic 750W Snow Silent 750

4,666,000 VND

 

Seasonic 1050W Snow Silent 1050

6,266,000 VND

Seasonic 1050W Snow Silent 1050

6,266,000 VND

 

Coolerplus 500W

250,000 VND

Coolerplus 500W

250,000 VND

 

Xigmatek X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

509,000 VND

Xigmatek X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

509,000 VND

 

Xigmatek X-Calibre XCP-A400 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

629,000 VND

Xigmatek X-Calibre XCP-A400 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

629,000 VND

 

Xigmatex Vector G650

1,999,000 VND

Xigmatex Vector G650

1,999,000 VND

 

Xigmatex Vector G750

2,349,000 VND

Xigmatex Vector G750

2,349,000 VND

 

Xigmatek Vector S750

1,869,000 VND

Xigmatek Vector S750

1,869,000 VND

 

Xigmatek Vector S1050

3,229,000 VND

Xigmatek Vector S1050

3,229,000 VND

 

Seasonic Prime 1000W Gold

4,999,000 VND

Seasonic Prime 1000W Gold

4,999,000 VND

 

Xigmatek Shogun SJ-B500 500W (EN7470)

1,139,000 VND

Xigmatek Shogun SJ-B500 500W (EN7470)

1,139,000 VND

 

Xigmatek Shogun SJ-B600 600W (EN7487)

1,369,000 VND

Xigmatek Shogun SJ-B600 600W (EN7487)

1,369,000 VND

 

Xigmatek Centauro S 500W ( CTS-500 )

950,000 VND

Xigmatek Centauro S 500W ( CTS-500 )

950,000 VND

 

Seasonic 850W M12II Bronze Evo Edition.

2,999,000 VND

Seasonic 850W M12II Bronze Evo Edition.

2,999,000 VND

 

Orient 450W

229,000 VND

Orient 450W

229,000 VND

 

Seasonic 520W M12II Bronze Evo Edition.

1,866,000 VND

Seasonic 520W M12II Bronze Evo Edition.

1,866,000 VND

 

Seasonic 520w S12II-520 Bronze

1,566,000 VND

Seasonic 520w S12II-520 Bronze

1,566,000 VND

 

Seasonic 620W M12II Bronze Evo Edition.

2,066,000 VND

Seasonic 620W M12II Bronze Evo Edition.

2,066,000 VND

 

Seasonic 620w S12II-620 Bronze

1,766,000 VND

Seasonic 620w S12II-620 Bronze

1,766,000 VND

 

Seasonic 750W M12II Bronze Evo Edition.

2,666,000 VND

Seasonic 750W M12II Bronze Evo Edition.

2,666,000 VND

 

Seasonic G-650, 650W - Active PFC Full Range, 80 PLUS®GOLD

2,666,000 VND

Seasonic G-650, 650W - Active PFC Full Range, 80 PLUS®GOLD

2,666,000 VND

 

Seasonic G-750, 750w - Active PFC Full Range, 80 PLUS®GOLD

2,999,000 VND

Seasonic G-750, 750w - Active PFC Full Range, 80 PLUS®GOLD

2,999,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868