PSU - Nguồn máy tính

CoolerMaster Elite Power 350W(RS-350-PSAR-I3)

555,000 VND

CoolerMaster Elite Power 350W(RS-350-PSAR-I3)

555,000 VND

 

CoolerMaster Elite Power 460W (RS-460-PSAR-J3 / RS-460-PSAP-J3)

799,000 VND

CoolerMaster Elite Power 460W (RS-460-PSAR-J3 / RS-460-PSAP-J3)

799,000 VND

 

Cooler Master B700 (RS700-ACAAB1-EU)

1,979,000 VND

Cooler Master B700 (RS700-ACAAB1-EU)

1,979,000 VND

 

CooerMaster B600 (RS-600-ACAB-B1)

1,549,000 VND

CooerMaster B600 (RS-600-ACAB-B1)

1,549,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 04.3628.5868
Click vào đây để tham gia diễn đàn