PSU - Nguồn máy tính

FSP Power Supply AX Series 350ATX(12CM) - Active PFC - Meet 80

465,000 VND

FSP Power Supply AX Series 350ATX(12CM) - Active PFC - Meet 80

465,000 VND

 

FSP Power Supply AX Series 400ATX - Active PFC - Meet 80

565,000 VND

FSP Power Supply AX Series 400ATX - Active PFC - Meet 80

565,000 VND

 

FSP Power Supply HYN Series 450ATX - Active PFC - Meet 80 (Box- kèm dây nguồn)

795,000 VND

FSP Power Supply HYN Series 450ATX - Active PFC - Meet 80 (Box- kèm dây nguồn)

795,000 VND

 

FSP Power Supply HYN Series 500ATX - Active PFC - Meet 80 (Box- kèm dây nguồn)

895,000 VND

FSP Power Supply HYN Series 500ATX - Active PFC - Meet 80 (Box- kèm dây nguồn)

895,000 VND

 

FSP Power Supply HYN Series 550ATX - Active PFC - Meet 80 (Box- kèm dây nguồn)

965,000 VND

FSP Power Supply HYN Series 550ATX - Active PFC - Meet 80 (Box- kèm dây nguồn)

965,000 VND

 

FSP Power Supply HYPER Series HP500 - Active PFC - 80 Plus Standard (Box- kèm dây nguồn)

1,295,000 VND

FSP Power Supply HYPER Series HP500 - Active PFC - 80 Plus Standard (Box- kèm dây nguồn)

1,295,000 VND

 

FSP Power Supply HYPER Series HP600 - Active PFC - 80 Plus Standard (Box- kèm dây nguồn)

1,395,000 VND

FSP Power Supply HYPER Series HP600 - Active PFC - 80 Plus Standard (Box- kèm dây nguồn)

1,395,000 VND

 

FSP Power Supply HYDRO Series HD500 - Active PFC - 80 Plus Bronze (Box- kèm dây nguồn)

1,495,000 VND

FSP Power Supply HYDRO Series HD500 - Active PFC - 80 Plus Bronze (Box- kèm dây nguồn)

1,495,000 VND

 

FSP Power Supply HYDRO Series HD600 - Active PFC - 80 Plus Bronze (Box- kèm dây nguồn)

1,695,000 VND

FSP Power Supply HYDRO Series HD600 - Active PFC - 80 Plus Bronze (Box- kèm dây nguồn)

1,695,000 VND

 

FSP Power Supply HYDRO Series HD700 - Active PFC - 80 Plus Bronze (Box- kèm dây nguồn)

1,895,000 VND

FSP Power Supply HYDRO Series HD700 - Active PFC - 80 Plus Bronze (Box- kèm dây nguồn)

1,895,000 VND

 

FSP Power Supply HYDRO X Series HGX450 - Active PFC - 80 Plus Gold (Box- kèm dây nguồn)

1,999,000 VND

FSP Power Supply HYDRO X Series HGX450 - Active PFC - 80 Plus Gold (Box- kèm dây nguồn)

1,999,000 VND

 

FSP Power Supply HYDRO X Series HGX550 - Active PFC - 80 Plus Gold (Box- kèm dây nguồn)

2,195,000 VND

FSP Power Supply HYDRO X Series HGX550 - Active PFC - 80 Plus Gold (Box- kèm dây nguồn)

2,195,000 VND

 

FSP Power Supply HYDRO X Series HGX650 - Active PFC - 80 Plus Gold (Box- kèm dây nguồn)

2,395,000 VND

FSP Power Supply HYDRO X Series HGX650 - Active PFC - 80 Plus Gold (Box- kèm dây nguồn)

2,395,000 VND

 

FSP Power Supply HYDRO G Series HG650 - Active PFC - 80 Plus Gold (Box- kèm dây nguồn)

2,995,000 VND

FSP Power Supply HYDRO G Series HG650 - Active PFC - 80 Plus Gold (Box- kèm dây nguồn)

2,995,000 VND

 

FSP Power Supply HYDRO G Series HG750 - Active PFC - 80 Plus Gold (Box- kèm dây nguồn)

3,395,000 VND

FSP Power Supply HYDRO G Series HG750 - Active PFC - 80 Plus Gold (Box- kèm dây nguồn)

3,395,000 VND

 

FSP Power Supply HYDRO G Series HG850 - Active PFC - 80 Plus Gold (Box- kèm dây nguồn)

3,695,000 VND

FSP Power Supply HYDRO G Series HG850 - Active PFC - 80 Plus Gold (Box- kèm dây nguồn)

3,695,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868