PSU - Nguồn máy tính

Seasonic Focus Plus 750W FX-750 - 80 Plus Gold

3,099,000 VND

Seasonic Focus Plus 750W FX-750 - 80 Plus Gold

3,099,000 VND

 

Seasonic Focus Plus 650W FX-650 - 80 Plus Gold

2,799,000 VND

Seasonic Focus Plus 650W FX-650 - 80 Plus Gold

2,799,000 VND

 

Seasonic Focus Plus 850W FX-850 - 80 Plus Gold

3,599,000 VND

Seasonic Focus Plus 850W FX-850 - 80 Plus Gold

3,599,000 VND

 

Seasonic Prime Ultra 1000W 1000GD - 80 Plus Gold

5,399,000 VND

Seasonic Prime Ultra 1000W 1000GD - 80 Plus Gold

5,399,000 VND

 

Seasonic Prime Ultra 1000W 1000TR - 80 PLUS®TITANIUM

7,999,000 VND

Seasonic Prime Ultra 1000W 1000TR - 80 PLUS®TITANIUM

7,999,000 VND

 

Seasonic 1050W Snow Silent 1050

6,266,000 VND

Seasonic 1050W Snow Silent 1050

6,266,000 VND

 

Seasonic Focus Plus 550W FX-550 - 80 Plus Gold

2,499,000 VND

Seasonic Focus Plus 550W FX-550 - 80 Plus Gold

2,499,000 VND

 

Seasonic 850W M12II Bronze Evo Edition.

2,999,000 VND

Seasonic 850W M12II Bronze Evo Edition.

2,999,000 VND

 

Seasonic 520W M12II Bronze Evo Edition.

1,866,000 VND

Seasonic 520W M12II Bronze Evo Edition.

1,866,000 VND

 

Seasonic 520w S12II-520 Bronze

1,566,000 VND

Seasonic 520w S12II-520 Bronze

1,566,000 VND

 

Seasonic 620W M12II Bronze Evo Edition.

2,066,000 VND

Seasonic 620W M12II Bronze Evo Edition.

2,066,000 VND

 

Seasonic 620w S12II-620 Bronze

1,766,000 VND

Seasonic 620w S12II-620 Bronze

1,766,000 VND

 

Seasonic 750W M12II Bronze Evo Edition.

2,666,000 VND

Seasonic 750W M12II Bronze Evo Edition.

2,666,000 VND

 

Seasonic G-750, 750w - Active PFC Full Range, 80 PLUS®GOLD

2,999,000 VND

Seasonic G-750, 750w - Active PFC Full Range, 80 PLUS®GOLD

2,999,000 VND

 

Seasonic P-660, 660W - Active PFC, 80 PLUS®PLATINUM

3,666,000 VND

Seasonic P-660, 660W - Active PFC, 80 PLUS®PLATINUM

3,666,000 VND

 

Seasonic P-760, 760W - Active PFC, 80 PLUS®PLATINUM

4,166,000 VND

Seasonic P-760, 760W - Active PFC, 80 PLUS®PLATINUM

4,166,000 VND

 

Seasonic P-860, 860W - Active PFC, 80 PLUS®PLATINUM

4,888,000 VND

Seasonic P-860, 860W - Active PFC, 80 PLUS®PLATINUM

4,888,000 VND

 

Seasonic P-1050, 1050W - Active PFC, 80 PLUS®PLATINUM

5,666,000 VND

Seasonic P-1050, 1050W - Active PFC, 80 PLUS®PLATINUM

5,666,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868