PSU - Nguồn máy tính

Xigmatek EN8200 - Shogun Elite 400W

830,000 VND

Xigmatek EN8200 - Shogun Elite 400W

830,000 VND

 

Xigmatek X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

509,000 VND

Xigmatek X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

509,000 VND

 

Xigmatek X-Calibre XCP-A400 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

629,000 VND

Xigmatek X-Calibre XCP-A400 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

629,000 VND

 

Xigmatex Vector G650

1,999,000 VND

Xigmatex Vector G650

1,999,000 VND

 

Xigmatex Vector G750

2,349,000 VND

Xigmatex Vector G750

2,349,000 VND

 

Xigmatek Vector S750

1,869,000 VND

Xigmatek Vector S750

1,869,000 VND

 

Xigmatek Vector S1050

3,229,000 VND

Xigmatek Vector S1050

3,229,000 VND

 

Xigmatek Shogun SJ-B500 500W (EN7470)

1,139,000 VND

Xigmatek Shogun SJ-B500 500W (EN7470)

1,139,000 VND

 

Xigmatek Shogun SJ-B600 600W (EN7487)

1,369,000 VND

Xigmatek Shogun SJ-B600 600W (EN7487)

1,369,000 VND

 

Xigmatek Centauro S 500W ( CTS-500 )

950,000 VND

Xigmatek Centauro S 500W ( CTS-500 )

950,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868