Quạt tản nhiệt

XIGMATEK FAN 120 CLF-FR1252 FROST

95,000 VND

XIGMATEK FAN 120 CLF-FR1252 FROST

95,000 VND

 

XIGMATEK FAN 120 CLF-F1253 - GREEN LED

119,000 VND

XIGMATEK FAN 120 CLF-F1253 - GREEN LED

119,000 VND

 

NZXT FZ 120MM LED RED

399,000 VND

NZXT FZ 120MM LED RED

399,000 VND

 

NZXT FZ 120MM LED BLUE

399,000 VND

NZXT FZ 120MM LED BLUE

399,000 VND

 

XTRAFLO 120 SLIM

209,000 VND

XTRAFLO 120 SLIM

209,000 VND

 

FAN COOLER MASTER 140 (R4-BCDR-10FB-R1) - BLUE

249,000 VND

FAN COOLER MASTER 140 (R4-BCDR-10FB-R1) - BLUE

249,000 VND

 

FAN COOLER MASTER 140MM (R4-BCDR-10FG-R1) - GREEN

249,000 VND

FAN COOLER MASTER 140MM (R4-BCDR-10FG-R1) - GREEN

249,000 VND

 

FAN COOLER MASTER 140MM (R4-BCDR-10FR-R1)- RED

249,000 VND

FAN COOLER MASTER 140MM (R4-BCDR-10FR-R1)- RED

249,000 VND

 

Xigmatek CLF-FR1253 FROST GREEN

95,000 VND

Xigmatek CLF-FR1253 FROST GREEN

95,000 VND

 

Xigmatek CLF-FR1251 FROST BLUE

95,000 VND

Xigmatek CLF-FR1251 FROST BLUE

95,000 VND

 

Xigmatek CLF-FR1254 FROST WHITE

95,000 VND

Xigmatek CLF-FR1254 FROST WHITE

95,000 VND

 

Deepcool Ice Disk 1

30,000 VND

Deepcool Ice Disk 1

30,000 VND

 

XIGMATEK FAN 120 SE-F1252 RED LED (EN8552)

179,000 VND

XIGMATEK FAN 120 SE-F1252 RED LED (EN8552)

179,000 VND

 

XIGMATEK FAN 120 SE-F1251 BLUE LED (EN8545)

179,000 VND

XIGMATEK FAN 120 SE-F1251 BLUE LED (EN8545)

179,000 VND

 

XIGMATEK FAN 120 SE-F1253 GREEN LED (EN8569)

179,000 VND

XIGMATEK FAN 120 SE-F1253 GREEN LED (EN8569)

179,000 VND

 

XIGMATEK FAN 120 SE-F1254 WHITE LED (EN8576)

179,000 VND

XIGMATEK FAN 120 SE-F1254 WHITE LED (EN8576)

179,000 VND

 

Xigmatek Solar Eclipse SE-F1252 (Red LED)-EN8552

179,000 VND

Xigmatek Solar Eclipse SE-F1252 (Red LED)-EN8552

179,000 VND

 

Xigmatek Solar Eclipse SE-F1253 (Green LED) EN8569

179,000 VND

Xigmatek Solar Eclipse SE-F1253 (Green LED) EN8569

179,000 VND

 

Xigmatek Solar Eclipse SE-F1251 (Blue LED) EN8545

179,000 VND

Xigmatek Solar Eclipse SE-F1251 (Blue LED) EN8545

179,000 VND

 

Xigmatek Solar Eclipse SE-F1254 (White LED) EN8576

179,000 VND

Xigmatek Solar Eclipse SE-F1254 (White LED) EN8576

179,000 VND

 

AIGO Z6-3 RGB (3PCS/PACK)

590,000 VND

AIGO Z6-3 RGB (3PCS/PACK)

590,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868