Quạt tản nhiệt

XIGMATEK FAN 120 CLF-FR1252 FROST

95,000 VND

XIGMATEK FAN 120 CLF-FR1252 FROST

95,000 VND

 

XIGMATEK FAN 120 CLF-F1253 - GREEN LED

119,000 VND

XIGMATEK FAN 120 CLF-F1253 - GREEN LED

119,000 VND

 

Xigmatek CLF-FR1253 FROST GREEN

95,000 VND

Xigmatek CLF-FR1253 FROST GREEN

95,000 VND

 

Xigmatek CLF-FR1251 FROST BLUE

95,000 VND

Xigmatek CLF-FR1251 FROST BLUE

95,000 VND

 

Xigmatek CLF-FR1254 FROST WHITE

95,000 VND

Xigmatek CLF-FR1254 FROST WHITE

95,000 VND

 

XIGMATEK FAN 120 SE-F1252 RED LED (EN8552)

179,000 VND

XIGMATEK FAN 120 SE-F1252 RED LED (EN8552)

179,000 VND

 

XIGMATEK FAN 120 SE-F1251 BLUE LED (EN8545)

179,000 VND

XIGMATEK FAN 120 SE-F1251 BLUE LED (EN8545)

179,000 VND

 

XIGMATEK FAN 120 SE-F1253 GREEN LED (EN8569)

179,000 VND

XIGMATEK FAN 120 SE-F1253 GREEN LED (EN8569)

179,000 VND

 

XIGMATEK FAN 120 SE-F1254 WHITE LED (EN8576)

179,000 VND

XIGMATEK FAN 120 SE-F1254 WHITE LED (EN8576)

179,000 VND

 

Xigmatek Solar Eclipse SE-F1252 (Red LED)-EN8552

179,000 VND

Xigmatek Solar Eclipse SE-F1252 (Red LED)-EN8552

179,000 VND

 

Xigmatek Solar Eclipse SE-F1251 (Blue LED) EN8545

179,000 VND

Xigmatek Solar Eclipse SE-F1251 (Blue LED) EN8545

179,000 VND

 

Xigmatek Solar Eclipse SE-F1254 (White LED) EN8576

179,000 VND

Xigmatek Solar Eclipse SE-F1254 (White LED) EN8576

179,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868