RAM - Bộ nhớ trong

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2666GHz-F4-2666C18D-16GTZR

3,199,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2666GHz-F4-2666C18D-16GTZR

3,199,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZB

3,299,000 VND

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZB

3,299,000 VND

 

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C17D-16GSXF

2,399,000 VND

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C17D-16GSXF

2,399,000 VND

 

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz -F4-2400C16D-16GFXR

2,399,000 VND

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz -F4-2400C16D-16GFXR

2,399,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2800MHz-F4-2800C17D-16GVR

2,499,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2800MHz-F4-2800C17D-16GVR

2,499,000 VND

 

G.Skill TRIDENTZ - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZ

3,299,000 VND

G.Skill TRIDENTZ - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZ

3,299,000 VND

 

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C16D-16GFX

2,399,000 VND

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C16D-16GFX

2,399,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZR

3,699,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZR

3,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400MHz-F4-2400C17D-16GVR

2,399,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400MHz-F4-2400C17D-16GVR

2,399,000 VND

 

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2666MHz - F4-2666C19D-16GSXW

2,799,000 VND

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2666MHz - F4-2666C19D-16GSXW

2,799,000 VND

 

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2666MHz -F4-2666C19D-16GSXK

2,299,000 VND

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2666MHz -F4-2666C19D-16GSXK

2,299,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-16GVRB

2,599,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-16GVRB

2,599,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3200MHz- F4-3200C16D-16GVKB

2,599,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3200MHz- F4-3200C16D-16GVKB

2,599,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2800GHz-F4-2800C15D-16GTZB

3,099,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2800GHz-F4-2800C15D-16GTZB

3,099,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3600MHz-F4-3600C19D-16GTZRB

5,799,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3600MHz-F4-3600C19D-16GTZRB

5,799,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRS

4,099,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRS

4,099,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal -16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRG

4,099,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal -16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRG

4,099,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3600MHz-F4-3600C18D-16GTRS

5,299,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3600MHz-F4-3600C18D-16GTRS

5,299,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRS

4,699,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRS

4,699,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRG

4,699,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRG

4,699,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4266MHz-F4-4266C19D-16GTRS

8,599,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4266MHz-F4-4266C19D-16GTRS

8,599,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4600MHz- F4-4600C18D-16GTRS

12,799,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4600MHz- F4-4600C18D-16GTRS

12,799,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868