RAM - Bộ nhớ trong

G.Skill - 4GB DDR4 2133MHz -F4-2133C15S-4GNT

699,000 VND

G.Skill - 4GB DDR4 2133MHz -F4-2133C15S-4GNT

699,000 VND

 

G.skill [N T] series - 8GB(8GBx1) DDR4 Bus 2133MHz | F4-2133C15S-8GNT

1,299,000 VND

G.skill [N T] series - 8GB(8GBx1) DDR4 Bus 2133MHz | F4-2133C15S-8GNT

1,299,000 VND

 

G.SKILL RIPJAW 4 - 32GB(8*4GB) DDR4 3000MHz F4-3000C15Q2-32GRBB

4,499,000 VND

G.SKILL RIPJAW 4 - 32GB(8*4GB) DDR4 3000MHz F4-3000C15Q2-32GRBB

4,499,000 VND

 

G.SKILL RIPJAW 4 - 32GB(4*8GB) DDR4 2666MHz -F4-2666C16Q-32GRB (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99)

4,499,000 VND

G.SKILL RIPJAW 4 - 32GB(4*8GB) DDR4 2666MHz -F4-2666C16Q-32GRB (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99)

4,499,000 VND

 

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(2*8GB) DDR4 2133MHz - F4-2133C15D-16GRR (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

2,699,000 VND

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(2*8GB) DDR4 2133MHz - F4-2133C15D-16GRR (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

2,699,000 VND

 

G.SKILL SNIPER - 8GB (2x4GB) DDR3 2400MHz -F3-2400C11D-8GSR

1,166,000 VND

G.SKILL SNIPER - 8GB (2x4GB) DDR3 2400MHz -F3-2400C11D-8GSR

1,166,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(1x8GB) DDR3 1866MHz F3-14900CL10S-8GBXL

1,026,000 VND

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(1x8GB) DDR3 1866MHz F3-14900CL10S-8GBXL

1,026,000 VND

 

G.SKILL SNIPER - 8GB (2x4GB) DDR3 2133MHz -F3-17000CL9D-8GBSR

1,166,000 VND

G.SKILL SNIPER - 8GB (2x4GB) DDR3 2133MHz -F3-17000CL9D-8GBSR

1,166,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(2x4GB) DDR3 1866MHz -F3-14900CL9D-8GBXL

1,099,000 VND

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(2x4GB) DDR3 1866MHz -F3-14900CL9D-8GBXL

1,099,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(1x8GB) DDR3 1600MHz - F3-12800CL10S-8GBXL

1,099,000 VND

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(1x8GB) DDR3 1600MHz - F3-12800CL10S-8GBXL

1,099,000 VND

 

G.SKILL SNIPER - 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz - F3-12800CL9D-8GBSR

1,099,000 VND

G.SKILL SNIPER - 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz - F3-12800CL9D-8GBSR

1,099,000 VND

 

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-8GNT

1,049,000 VND

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-8GNT

1,049,000 VND

 

G.SKILL SNIPER - 4GB DDR3 1600MHz - F3-12800CL9D-4GBSR

650,000 VND

G.SKILL SNIPER - 4GB DDR3 1600MHz - F3-12800CL9D-4GBSR

650,000 VND

 

G.SKILL NS - 4GB DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-4GNS

699,000 VND

G.SKILL NS - 4GB DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-4GNS

699,000 VND

 

G.SKILL GIS series - 4GB DDR3 Bus 1600MHz | F3-1600C11S-4GIS

699,000 VND

G.SKILL GIS series - 4GB DDR3 Bus 1600MHz | F3-1600C11S-4GIS

699,000 VND

 

G.SKILL NT - 2GB DDR2 800MHz - F2-6400CL5S-2GBNT

688,000 VND

G.SKILL NT - 2GB DDR2 800MHz - F2-6400CL5S-2GBNT

688,000 VND

 

G.SKILL NS series - 2GB DDR3 Bus 1600MHz | 2G F3-1600C11S-2GNS

299,000 VND

G.SKILL NS series - 2GB DDR3 Bus 1600MHz | 2G F3-1600C11S-2GNS

299,000 VND

 

G.SKILL NS series - 2GB DDR3 Bus 1333MHz | F3-10666CL9S-2GBNS

278,000 VND

G.SKILL NS series - 2GB DDR3 Bus 1333MHz | F3-10666CL9S-2GBNS

278,000 VND

 

G.SKILL GIS series - 2GB DDR3 Bus 1333MHz | F3-1333C9S-2GIS

299,000 VND

G.SKILL GIS series - 2GB DDR3 Bus 1333MHz | F3-1333C9S-2GIS

299,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C15D-16GVRB

3,199,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C15D-16GVRB

3,199,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZB

3,199,000 VND

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZB

3,199,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 32GB (8GBx4) DDR4 3200GHz - F4-3200C16Q-32GTZB

6,199,000 VND

G.Skill TRIDENT - 32GB (8GBx4) DDR4 3200GHz - F4-3200C16Q-32GTZB

6,199,000 VND

 

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(8*2GB) DDR4 2133MHz - F4-2133C15D-16GRB

2,699,000 VND

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(8*2GB) DDR4 2133MHz - F4-2133C15D-16GRB

2,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz F4-2133C15D-8GVR

1,499,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz F4-2133C15D-8GVR

1,499,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVR

2,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVR

2,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400GHz - F4-2400C15D-16GVR

2,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400GHz - F4-2400C15D-16GVR

2,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-8GVK

1,399,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-8GVK

1,399,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-16GVS

2,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-16GVS

2,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-8GVK

1,499,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-8GVK

1,499,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVK

2,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVK

2,699,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 04.3628.5868
Click vào đây để tham gia diễn đàn