RAM - Bộ nhớ trong

G.Skill - 4GB DDR4 2133MHz -F4-2133C15S-4GNT

799,000 VND

G.Skill - 4GB DDR4 2133MHz -F4-2133C15S-4GNT

799,000 VND

 

G.skill [N T] series - 8GB(8GBx1) DDR4 Bus 2133MHz | F4-2133C15S-8GNT

1,499,000 VND

G.skill [N T] series - 8GB(8GBx1) DDR4 Bus 2133MHz | F4-2133C15S-8GNT

1,499,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C16D-16GTZR

3,949,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C16D-16GTZR

3,949,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2400GHz - F4-2400C16D-16GTZR

3,599,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2400GHz - F4-2400C16D-16GTZR

3,599,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(2x4GB) DDR3 2133MHz -F3-17000CL11D-8GBXL

1,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(2x4GB) DDR3 2133MHz -F3-17000CL11D-8GBXL

1,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAW 4 - 32GB(4*8GB) DDR4 2666MHz -F4-2666C16Q-32GRB

4,499,000 VND

G.SKILL RIPJAW 4 - 32GB(4*8GB) DDR4 2666MHz -F4-2666C16Q-32GRB

4,499,000 VND

 

G.SKILL SNIPER - 8GB (2x4GB) DDR3 2400MHz -F3-2400C11D-8GSR

1,699,000 VND

G.SKILL SNIPER - 8GB (2x4GB) DDR3 2400MHz -F3-2400C11D-8GSR

1,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(2x4GB) DDR3 1866MHz -F3-14900CL9D-8GBXL

1,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(2x4GB) DDR3 1866MHz -F3-14900CL9D-8GBXL

1,699,000 VND

 

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-8GNT

1,499,000 VND

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-8GNT

1,499,000 VND

 

G.SKILL NS - 4GB DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-4GNS

799,000 VND

G.SKILL NS - 4GB DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-4GNS

799,000 VND

 

G.SKILL NT - 2GB DDR2 800MHz - F2-6400CL5S-2GBNT

688,000 VND

G.SKILL NT - 2GB DDR2 800MHz - F2-6400CL5S-2GBNT

688,000 VND

 

G.SKILL NS series - 2GB DDR3 Bus 1600MHz | 2G F3-1600C11S-2GNS

449,000 VND

G.SKILL NS series - 2GB DDR3 Bus 1600MHz | 2G F3-1600C11S-2GNS

449,000 VND

 

G.SKILL GIS series - 2GB DDR3 Bus 1333MHz | F3-1333C9S-2GIS

299,000 VND

G.SKILL GIS series - 2GB DDR3 Bus 1333MHz | F3-1333C9S-2GIS

299,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZB

3,699,000 VND

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZB

3,699,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 32GB (8GBx4) DDR4 3200GHz - F4-3200C16Q-32GTZB

7,299,000 VND

G.Skill TRIDENT - 32GB (8GBx4) DDR4 3200GHz - F4-3200C16Q-32GTZB

7,299,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz F4-2133C15D-8GVR

1,849,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz F4-2133C15D-8GVR

1,849,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVR

3,199,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVR

3,199,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-16GVS

3,199,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-16GVS

3,199,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVK

3,199,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVK

3,199,000 VND

 

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-32GVR

5,899,000 VND

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-32GVR

5,899,000 VND

 

G.SKILL TRIDENT 16GB (8GBx2) DDR4 3733MHz- F4-3733C17D-16GTZA

4,666,000 VND

G.SKILL TRIDENT 16GB (8GBx2) DDR4 3733MHz- F4-3733C17D-16GTZA

4,666,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZB

3,199,000 VND

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZB

3,199,000 VND

 

G.SKILL NS - 8GB (8x1) DDR4 2133MHz - F4-2133C15S-8GNS

1,499,000 VND

G.SKILL NS - 8GB (8x1) DDR4 2133MHz - F4-2133C15S-8GNS

1,499,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 32GB (16GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-32GTZ

6,399,000 VND

G.Skill TRIDENT - 32GB (16GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-32GTZ

6,399,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2666MHz F4-2666C15D-8GVR

1,899,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2666MHz F4-2666C15D-8GVR

1,899,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZR

3,999,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZR

3,999,000 VND

 

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C15S-8GNT

1,599,000 VND

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C15S-8GNT

1,599,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868