RAM - Bộ nhớ trong

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GNT

1,149,000 VND

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GNT

1,149,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 32GB (16GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-32GTZ

5,899,000 VND

G.Skill TRIDENT - 32GB (16GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-32GTZ

5,899,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 32GB (2x16) DDR4 4000MHz- F4-4000C19D-32GTRS

12,399,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 32GB (2x16) DDR4 4000MHz- F4-4000C19D-32GTRS

12,399,000 VND

 

RAM Server Kingston 8Gb DDR4 2400 ECC

2,199,000 VND

RAM Server Kingston 8Gb DDR4 2400 ECC

2,199,000 VND

 

Kingston ECC 16GB Bus 2133Mhz -KVR21R15D4/16 (Regester)

4,199,000 VND

Kingston ECC 16GB Bus 2133Mhz -KVR21R15D4/16 (Regester)

4,199,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 8GB (8GBx1) DDR4 3000GHz-F4-3000C16S-8GTZR

1,699,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 8GB (8GBx1) DDR4 3000GHz-F4-3000C16S-8GTZR

1,699,000 VND

 

Kingston 8G (8x1) 1600 DDR3

1,499,000 VND

Kingston 8G (8x1) 1600 DDR3

1,499,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3600MHz-F4-3600C19D-16GTZRB

5,799,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3600MHz-F4-3600C19D-16GTZRB

5,799,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRS

4,099,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRS

4,099,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal -16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRG

4,099,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal -16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRG

4,099,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3600MHz-F4-3600C18D-16GTRS

5,299,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3600MHz-F4-3600C18D-16GTRS

5,299,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRS

4,699,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRS

4,699,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRG

4,699,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRG

4,699,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4266MHz-F4-4266C19D-16GTRS

8,599,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4266MHz-F4-4266C19D-16GTRS

8,599,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4600MHz- F4-4600C18D-16GTRS

12,799,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4600MHz- F4-4600C18D-16GTRS

12,799,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868