Vỏ máy tính NZXT H442 Matte Black (Razer)

3,888,000 VND

Vỏ máy tính NZXT H442 Matte Black (Razer)

3,888,000 VND

 

Hệ thống LED cho Case NZXT LIGHTING HUE+

1,666,000 VND

Hệ thống LED cho Case NZXT LIGHTING HUE+

1,666,000 VND

 

NZXT Concepts Manta Black - Red

3,466,000 VND

NZXT Concepts Manta Black - Red

3,466,000 VND

 

NZXT Concepts Manta Black- Black

3,466,000 VND

NZXT Concepts Manta Black- Black

3,466,000 VND

 

NZXT Concepts Manta W White- Black

3,466,000 VND

NZXT Concepts Manta W White- Black

3,466,000 VND

 

NZXT H440 Plus Black - Black (CA-H442C-M8) -Không cửa sổ

3,066,000 VND

NZXT H440 Plus Black - Black (CA-H442C-M8) -Không cửa sổ

3,066,000 VND

 

NZXT H440 Plus-W White (H440 Plus-W)

3,066,000 VND

NZXT H440 Plus-W White (H440 Plus-W)

3,066,000 VND

 

NZXT H440 Plus-W Black - Black (CA-H442W-M8)

3,066,000 VND

NZXT H440 Plus-W Black - Black (CA-H442W-M8)

3,066,000 VND

 

NZXT H440 Plus-W Black - Red (CA-H442W-M1)

3,066,000 VND

NZXT H440 Plus-W Black - Red (CA-H442W-M1)

3,066,000 VND

 

NZXT P820 Black/ White

5,888,000 VND

NZXT P820 Black/ White

5,888,000 VND

 

NZXT P530 Black

3,288,000 VND

NZXT P530 Black

3,288,000 VND

 

NZXT P530 White

3,288,000 VND

NZXT P530 White

3,288,000 VND

 

NZXT H440 Black - Orange

3,066,000 VND

NZXT H440 Black - Orange

3,066,000 VND

 

NZXT H440 Black - Blue

3,066,000 VND

NZXT H440 Black - Blue

3,066,000 VND

 

NZXT P240 Black - Orange/ White

1,888,000 VND

NZXT P240 Black - Orange/ White

1,888,000 VND

 

NZXT S340 Black - Black

1,999,000 VND

NZXT S340 Black - Black

1,999,000 VND

 

NZXT S340 Razer (LED GẦM & LED LOGO MÀU XANH LÁ CÂY)

2,688,000 VND

NZXT S340 Razer (LED GẦM & LED LOGO MÀU XANH LÁ CÂY)

2,688,000 VND

 

NZXT FZ 120MM LED BLUE

399,000 VND

NZXT FZ 120MM LED BLUE

399,000 VND

 

NZXT FZ 120MM LED RED

399,000 VND

NZXT FZ 120MM LED RED

399,000 VND

 

NZXT PHANTOM P630 White

4,266,000 VND

NZXT PHANTOM P630 White

4,266,000 VND

 

NZXT CONCEPTS N450 White

3,466,000 VND

NZXT CONCEPTS N450 White

3,466,000 VND

 

NZXT PHANTOM P630 Black

4,266,000 VND

NZXT PHANTOM P630 Black

4,266,000 VND

 

NZXT CONCEPTS N450 Black

3,466,000 VND

NZXT CONCEPTS N450 Black

3,466,000 VND

 

NZXT SOURCE S340 White

1,999,000 VND

NZXT SOURCE S340 White

1,999,000 VND

 

NZXT H440 White (CA-H440W-W1)

3,066,000 VND

NZXT H440 White (CA-H440W-W1)

3,066,000 VND

 

NZXT SOURCE S340 Black - Red

1,999,000 VND

NZXT SOURCE S340 Black - Red

1,999,000 VND

 

NZXT H440 Black - Red

3,066,000 VND

NZXT H440 Black - Red

3,066,000 VND

 

NZXT H440 Razer (CA-H440W-RA)

3,888,000 VND

NZXT H440 Razer (CA-H440W-RA)

3,888,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868