Plextor M6e 256GB M.2 PCIe

2,499,000 VND

Plextor M6e 256GB M.2 PCIe

2,499,000 VND

 

Plextor M6e 128GB M.2 PCIe

1,599,000 VND

Plextor M6e 128GB M.2 PCIe

1,599,000 VND

 

Plextor M6e Black Edition 512GB PCI Express

4,999,000 VND

Plextor M6e Black Edition 512GB PCI Express

4,999,000 VND

 

Plextor M6 Pro 1TB SATA 6.0 Gb/s

10,999,000 VND

Plextor M6 Pro 1TB SATA 6.0 Gb/s

10,999,000 VND

 

Plextor M6 Pro 512GB SATA 6.0 Gb/s

4,999,000 VND

Plextor M6 Pro 512GB SATA 6.0 Gb/s

4,999,000 VND

 

Plextor M6 Pro 256GB SATA 6.0 Gb/s

2,999,000 VND

Plextor M6 Pro 256GB SATA 6.0 Gb/s

2,999,000 VND

 

Plextor M6 Pro 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,899,000 VND

Plextor M6 Pro 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,899,000 VND

 

Plextor M6V Series 512GB SATA 6.0 Gb/s

3,999,000 VND

Plextor M6V Series 512GB SATA 6.0 Gb/s

3,999,000 VND

 

Plextor M6V Series 256GB SATA 6.0 Gb/s

2,099,000 VND

Plextor M6V Series 256GB SATA 6.0 Gb/s

2,099,000 VND

 

Plextor M6V Series 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,299,000 VND

Plextor M6V Series 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,299,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868