Plextor M6 Pro 256GB SATA 6.0 Gb/s

2,999,000 VND

Plextor M6 Pro 256GB SATA 6.0 Gb/s

2,999,000 VND

 

Plextor M6 Pro 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,899,000 VND

Plextor M6 Pro 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,899,000 VND

 

Plextor M6V Series 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,499,000 VND

Plextor M6V Series 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,499,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868