Lọc kết quả theo thương hiệu

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C15D-16GFX

3,649,000 VND

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C15D-16GFX

3,649,000 VND

 

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(4*4GB) DDR4 2666MHz - F4-2666C16Q-16GRB

3,199,000 VND

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(4*4GB) DDR4 2666MHz - F4-2666C16Q-16GRB

3,199,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z - 32GB (16GBx2) DDR4 3200GHz-F4-3200C16D-32GTZKO

6,999,000 VND

G.Skill TRIDENT Z - 32GB (16GBx2) DDR4 3200GHz-F4-3200C16D-32GTZKO

6,999,000 VND

 

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2666MHz- F4-2666C15D-32GVR

7,349,000 VND

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2666MHz- F4-2666C15D-32GVR

7,349,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2400MHz F4-2400C15D-8GVR

1,949,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2400MHz F4-2400C15D-8GVR

1,949,000 VND

 

G.skill Flare X-16GB (8GBX2) DDR4 2133MHz -F4-2133C15D-16GFX

3,649,000 VND

G.skill Flare X-16GB (8GBX2) DDR4 2133MHz -F4-2133C15D-16GFX

3,649,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C16D-16GTZR

4,299,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C16D-16GTZR

4,299,000 VND

 

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C15S-8GNT

1,749,000 VND

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C15S-8GNT

1,749,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(2x4GB) DDR3 2133MHz -F3-17000CL11D-8GBXL

1,649,000 VND

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(2x4GB) DDR3 2133MHz -F3-17000CL11D-8GBXL

1,649,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZR

4,599,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZR

4,599,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2666MHz F4-2666C15D-8GVR

1,999,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2666MHz F4-2666C15D-8GVR

1,999,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 32GB (16GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-32GTZ

7,299,000 VND

G.Skill TRIDENT - 32GB (16GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-32GTZ

7,299,000 VND

 

G.SKILL NS - 8GB (8x1) DDR4 2133MHz - F4-2133C15S-8GNS

1,749,000 VND

G.SKILL NS - 8GB (8x1) DDR4 2133MHz - F4-2133C15S-8GNS

1,749,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZB

3,199,000 VND

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZB

3,199,000 VND

 

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-32GVR

6,749,000 VND

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-32GVR

6,749,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 32GB (8GBx4) DDR4 3200GHz - F4-3200C16Q-32GTZB

8,199,000 VND

G.Skill TRIDENT - 32GB (8GBx4) DDR4 3200GHz - F4-3200C16Q-32GTZB

8,199,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZB

4,299,000 VND

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZB

4,299,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400GHz - F4-2400C15D-16GVR

3,649,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400GHz - F4-2400C15D-16GVR

3,649,000 VND

 

G.Skill - 4GB DDR4 2133MHz -F4-2133C15S-4GNT/ 4GNS

949,000 VND

G.Skill - 4GB DDR4 2133MHz -F4-2133C15S-4GNT/ 4GNS

949,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3200MHz- F4-3200C16D-16GVKB

3,949,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3200MHz- F4-3200C16D-16GVKB

3,949,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2666MHz- F4-2666C15D-16GVR

3,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2666MHz- F4-2666C15D-16GVR

3,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-16GVS

3,199,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-16GVS

3,199,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVR

3,649,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVR

3,649,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz F4-2133C15D-8GVR

1,949,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz F4-2133C15D-8GVR

1,949,000 VND

 

G.SKILL NS series - 2GB DDR3 Bus 1600MHz | 2G F3-1600C11S-2GNS

499,000 VND

G.SKILL NS series - 2GB DDR3 Bus 1600MHz | 2G F3-1600C11S-2GNS

499,000 VND

 

G.SKILL NT - 2GB DDR2 800MHz - F2-6400CL5S-2GBNT

699,000 VND

G.SKILL NT - 2GB DDR2 800MHz - F2-6400CL5S-2GBNT

699,000 VND

 

G.SKILL NS - 4GB DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-4GNS /4GNT

849,000 VND

G.SKILL NS - 4GB DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-4GNS /4GNT

849,000 VND

 

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-8GNT

1,549,000 VND

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-8GNT

1,549,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(2x4GB) DDR3 1866MHz -F3-14900CL9D-8GBXL

1,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(2x4GB) DDR3 1866MHz -F3-14900CL9D-8GBXL

1,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(1x8GB) DDR3 1600MHz - F3-12800CL10S-8GBXL

1,599,000 VND

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(1x8GB) DDR3 1600MHz - F3-12800CL10S-8GBXL

1,599,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868