Lọc kết quả theo thương hiệu

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GIS

1,449,000 VND

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GIS

1,449,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 4GB(4GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-4GIS

749,000 VND

G.SKILL AEGIS - 4GB(4GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-4GIS

749,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4600MHz- F4-4600C18D-16GTRS

12,999,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4600MHz- F4-4600C18D-16GTRS

12,999,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB(2x8) DDR4 4600MHz- F4-4600C18D-16GTRG

12,999,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB(2x8) DDR4 4600MHz- F4-4600C18D-16GTRG

12,999,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4266MHz-F4-4266C19D-16GTRG

8,799,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4266MHz-F4-4266C19D-16GTRG

8,799,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4266MHz-F4-4266C19D-16GTRS

8,799,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4266MHz-F4-4266C19D-16GTRS

8,799,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRG

5,399,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRG

5,399,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRS

5,399,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRS

5,399,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3600MHz-F4-3600C18D-16GTRS

5,799,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3600MHz-F4-3600C18D-16GTRS

5,799,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3600MHz-F4-3600C18D-16GTRG

5,799,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3600MHz-F4-3600C18D-16GTRG

5,799,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal -16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRG

4,999,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal -16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRG

4,999,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRS

4,999,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRS

4,999,000 VND

 

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz -F4-2400C16D-16GFXR

3,299,000 VND

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz -F4-2400C16D-16GFXR

3,299,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (8GBx1) DDR4 2666MHz F4-2666C19S-8GVR

1,549,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (8GBx1) DDR4 2666MHz F4-2666C19S-8GVR

1,549,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-4GB (4GBx1) DDR4 2400MHz F4-2400C17S-4GVR

899,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-4GB (4GBx1) DDR4 2400MHz F4-2400C17S-4GVR

899,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 8GB (8GBx1) DDR4 3000GHz-F4-3000C16S-8GTZR

2,049,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 8GB (8GBx1) DDR4 3000GHz-F4-3000C16S-8GTZR

2,049,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-16GVRB

3,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-16GVRB

3,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2666MHz- F4-2666C19D-16GVR

3,349,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2666MHz- F4-2666C19D-16GVR

3,349,000 VND

 

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2666MHz -F4-2666C19D-16GSXK

3,299,000 VND

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2666MHz -F4-2666C19D-16GSXK

3,299,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-32GVRB

6,599,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-32GVRB

6,599,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 2800MHz- F4-2800C15D-32GVR

6,499,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 2800MHz- F4-2800C15D-32GVR

6,499,000 VND

 

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2666MHz - F4-2666C19D-16GSXW

3,499,000 VND

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2666MHz - F4-2666C19D-16GSXW

3,499,000 VND

 

G.Skill TRIDENTZ - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZ

4,199,000 VND

G.Skill TRIDENTZ - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZ

4,199,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2800MHz-F4-2800C17D-16GVR

3,599,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2800MHz-F4-2800C17D-16GVR

3,599,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (8GBx1) DDR4 2800MHz F4-2800C17S-8GVR

1,599,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (8GBx1) DDR4 2800MHz F4-2800C17S-8GVR

1,599,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz-F4-3000C16D-32GTZR

6,699,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz-F4-3000C16D-32GTZR

6,699,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2666GHz-F4-2666C18D-16GTZR

3,999,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2666GHz-F4-2666C18D-16GTZR

3,999,000 VND

 

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-32GVR

6,299,000 VND

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-32GVR

6,299,000 VND

 

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GNT

1,449,000 VND

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GNT

1,449,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZR

4,399,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZR

4,399,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868