Lọc kết quả theo thương hiệu

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZR

3,899,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZR

3,899,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2666MHz F4-2666C15D-8GVR

1,599,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2666MHz F4-2666C15D-8GVR

1,599,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 32GB (16GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-32GTZ

6,199,000 VND

G.Skill TRIDENT - 32GB (16GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-32GTZ

6,199,000 VND

 

G.SKILL NS - 8GB (8x1) DDR4 2133MHz - F4-2133C15S-8GNS

1,299,000 VND

G.SKILL NS - 8GB (8x1) DDR4 2133MHz - F4-2133C15S-8GNS

1,299,000 VND

 

G.SKILL TRIDENT F4-3200C16Q-32GTZB (16GBx2)

6,199,000 VND

G.SKILL TRIDENT F4-3200C16Q-32GTZB (16GBx2)

6,199,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZB

3,199,000 VND

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZB

3,199,000 VND

 

G.SKILL TRIDENT 16GB (8GBx2) DDR4 3733MHz- F4-3733C17D-16GTZA

4,666,000 VND

G.SKILL TRIDENT 16GB (8GBx2) DDR4 3733MHz- F4-3733C17D-16GTZA

4,666,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GVR

3,299,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GVR

3,299,000 VND

 

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-32GVR

5,099,000 VND

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-32GVR

5,099,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 32GB (8GBx4) DDR4 3200GHz - F4-3200C16Q-32GTZB

6,199,000 VND

G.Skill TRIDENT - 32GB (8GBx4) DDR4 3200GHz - F4-3200C16Q-32GTZB

6,199,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZB

3,199,000 VND

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZB

3,199,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C15D-16GVRB

3,199,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C15D-16GVRB

3,199,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400GHz - F4-2400C15D-16GVR

2,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400GHz - F4-2400C15D-16GVR

2,699,000 VND

 

G.skill [N T] series - 8GB(8GBx1) DDR4 Bus 2133MHz | F4-2133C15S-8GNT

1,299,000 VND

G.skill [N T] series - 8GB(8GBx1) DDR4 Bus 2133MHz | F4-2133C15S-8GNT

1,299,000 VND

 

G.Skill - 4GB DDR4 2133MHz -F4-2133C15S-4GNT

699,000 VND

G.Skill - 4GB DDR4 2133MHz -F4-2133C15S-4GNT

699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3200MHz- F4-3200C16D-16GVKB

3,199,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3200MHz- F4-3200C16D-16GVKB

3,199,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3200MHz- F4-320015D-16GVR

2,799,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3200MHz- F4-320015D-16GVR

2,799,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-300015D-16GVR

2,799,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-300015D-16GVR

2,799,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2666MHz- F4-2666C15D-16GVR

2,799,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2666MHz- F4-2666C15D-16GVR

2,799,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVK

2,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVK

2,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-8GVK

1,499,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-8GVK

1,499,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-16GVS

2,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-16GVS

2,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-8GVK

1,399,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-8GVK

1,399,000 VND

 

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(8*2GB) DDR4 2133MHz - F4-2133C15D-16GRB

2,699,000 VND

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(8*2GB) DDR4 2133MHz - F4-2133C15D-16GRB

2,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVR

2,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVR

2,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz F4-2133C15D-8GVR

1,499,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz F4-2133C15D-8GVR

1,499,000 VND

 

G.SKILL GIS series - 2GB DDR3 Bus 1333MHz | F3-1333C9S-2GIS

299,000 VND

G.SKILL GIS series - 2GB DDR3 Bus 1333MHz | F3-1333C9S-2GIS

299,000 VND

 

G.SKILL NS series - 2GB DDR3 Bus 1600MHz | 2G F3-1600C11S-2GNS

299,000 VND

G.SKILL NS series - 2GB DDR3 Bus 1600MHz | 2G F3-1600C11S-2GNS

299,000 VND

 

G.SKILL NS series - 2GB DDR3 Bus 1333MHz | F3-10666CL9S-2GBNS

278,000 VND

G.SKILL NS series - 2GB DDR3 Bus 1333MHz | F3-10666CL9S-2GBNS

278,000 VND

 

G.SKILL GIS series - 4GB DDR3 Bus 1600MHz | F3-1600C11S-4GIS

699,000 VND

G.SKILL GIS series - 4GB DDR3 Bus 1600MHz | F3-1600C11S-4GIS

699,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868