Lọc kết quả theo thương hiệu

SSD Lite-On MU III 120GB sata 6.0Gb/s

1,499,000 VND

SSD Lite-On MU III 120GB sata 6.0Gb/s

1,499,000 VND

 

SSD Lite-On MU III 240GB SATA 6.0 Gb/s

1,899,000 VND

SSD Lite-On MU III 240GB SATA 6.0 Gb/s

1,899,000 VND

 

SSD Lite-On Zeta 256GB Sata 6GB/s 2.5

1,999,000 VND

SSD Lite-On Zeta 256GB Sata 6GB/s 2.5

1,999,000 VND

 

SSD Lite-On Zeta LMH-512V2M M.Sata 6Gb/s

3,599,000 VND

SSD Lite-On Zeta LMH-512V2M M.Sata 6Gb/s

3,599,000 VND

 

SSD Lite-On Zeta (L8H-256V2G) M2-Sata 6Gb/s

2,099,000 VND

SSD Lite-On Zeta (L8H-256V2G) M2-Sata 6Gb/s

2,099,000 VND

 

SSD Lite-On Zeta (LGH-512V2G) M2-Sata 6Gb/s

3,399,000 VND

SSD Lite-On Zeta (LGH-512V2G) M2-Sata 6Gb/s

3,399,000 VND

 

SSD Lite-On Zeta (L8H-128V2G) M2-Sata 6Gb/s

1,399,000 VND

SSD Lite-On Zeta (L8H-128V2G) M2-Sata 6Gb/s

1,399,000 VND

 

SSD Lite-On Zeta 512GB sata3 6GB/s 2.5"

3,333,000 VND

SSD Lite-On Zeta 512GB sata3 6GB/s 2.5"

3,333,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868