Lọc kết quả theo thương hiệu

NZXT H440 Plus-W White (H440 Plus-W)

2,145,000 VND

NZXT H440 Plus-W White (H440 Plus-W)

2,145,000 VND

 

NZXT H440 Plus-W Black - Black (CA-H442W-M8)

2,145,000 VND

NZXT H440 Plus-W Black - Black (CA-H442W-M8)

2,145,000 VND

 

NZXT H440 Plus-W Black - Red (CA-H442W-M1)

2,145,000 VND

NZXT H440 Plus-W Black - Red (CA-H442W-M1)

2,145,000 VND

 

NZXT P240 Black - Orange/ White

1,319,000 VND

NZXT P240 Black - Orange/ White

1,319,000 VND

 

NZXT CONCEPTS N450 White

2,425,000 VND

NZXT CONCEPTS N450 White

2,425,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868