DXRacer Gaming Chair - Racing R288-NRW-W1

7,366,000 VND

DXRacer Gaming Chair - Racing R288-NRW-W1

7,366,000 VND

 

DXRacer Racing R288-NOW-W1

7,366,000 VND

DXRacer Racing R288-NOW-W1

7,366,000 VND

 

DXRacer Racing R288-NBW-W1

7,366,000 VND

DXRacer Racing R288-NBW-W1

7,366,000 VND

 

Ghế DXRACER GAMING CHAIR - Racing OH/RN1/NW

9,388,000 VND

Ghế DXRACER GAMING CHAIR - Racing OH/RN1/NW

9,388,000 VND

 

Ghế DXRACER GAMING CHAIR - Racing OH/RN1/NE

9,388,000 VND

Ghế DXRACER GAMING CHAIR - Racing OH/RN1/NE

9,388,000 VND

 

Ghế Dxracer CLASSIC CE120-N-FT

9,999,000 VND

Ghế Dxracer CLASSIC CE120-N-FT

9,999,000 VND

 

Ghế Dxracer TANK OH/TC30/NR

9,999,000 VND

Ghế Dxracer TANK OH/TC30/NR

9,999,000 VND

 

Ghế Dxracer TANK OH/TC30/N

9,999,000 VND

Ghế Dxracer TANK OH/TC30/N

9,999,000 VND

 

Ghế Dxracer KING KS06-N

8,888,000 VND

Ghế Dxracer KING KS06-N

8,888,000 VND

 

Bàn di chuột DXRacer MP-91-NE-A (màu xanh lá)

190,000 VND

Bàn di chuột DXRacer MP-91-NE-A (màu xanh lá)

190,000 VND

 

Ghế DXRacer RACING (RV118-NBW-ZERO)

7,666,000 VND

Ghế DXRacer RACING (RV118-NBW-ZERO)

7,666,000 VND

 

Ghế DXRacer RACING OH/RZ112/MLG

8,888,000 VND

Ghế DXRacer RACING OH/RZ112/MLG

8,888,000 VND

Khuyến mại

TẶNG KÈM KÊ CHÂN FR-6033-N

 

Ghế DXRacer KING KS28-NW

8,888,000 VND

Ghế DXRacer KING KS28-NW

8,888,000 VND

 

Ghế DXRacer RACING RF108-NR-SKT

8,888,000 VND

Ghế DXRacer RACING RF108-NR-SKT

8,888,000 VND

Khuyến mại

TẶNG KÈM KÊ CHÂN FR-6033-N

 

Ghế DXRacer Formula FD101-NE (Green-Black)

4,999,000 VND

Ghế DXRacer Formula FD101-NE (Green-Black)

4,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula FD101-NB (Blue-Black)

4,999,000 VND

Ghế DXRacer Formula FD101-NB (Blue-Black)

4,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula FD101-NR (Red-Black)

4,999,000 VND

Ghế DXRacer Formula FD101-NR (Red-Black)

4,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula FD101-N (Black)

4,999,000 VND

Ghế DXRacer Formula FD101-N (Black)

4,999,000 VND

 

Ghế DXRacer KING KX28-NE/ KS28-NE

8,888,000 VND

Ghế DXRacer KING KX28-NE/ KS28-NE

8,888,000 VND

 

Ghế DXRacer KING KX28-NO/ KS28-NO

8,888,000 VND

Ghế DXRacer KING KX28-NO/ KS28-NO

8,888,000 VND

 

Ghế DXRacer KING KX28-NB/ KS28-NB

8,888,000 VND

Ghế DXRacer KING KX28-NB/ KS28-NB

8,888,000 VND

 

Ghế DXRacer KING KX28-NR /KS28-NR

8,888,000 VND

Ghế DXRacer KING KX28-NR /KS28-NR

8,888,000 VND

 

Ghế DXRacer DRIFTING DF88-NR

7,366,000 VND

Ghế DXRacer DRIFTING DF88-NR

7,366,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula FD18/BWB

5,999,000 VND

Ghế DXRacer Formula FD18/BWB

5,999,000 VND

 

Bàn di chuột DXRacer MP-91-NR-A

199,000 VND

Bàn di chuột DXRacer MP-91-NR-A

199,000 VND

 

Bàn di chuột DXRacer MP-91-NR-SHARK

199,000 VND

Bàn di chuột DXRacer MP-91-NR-SHARK

199,000 VND

 

DXRacer CLASSIC OH/CBJ120/N/FT

9,999,000 VND

DXRacer CLASSIC OH/CBJ120/N/FT

9,999,000 VND

 

BÀN DXRACER GAMING (GD-1000-NE)

6,666,000 VND

BÀN DXRACER GAMING (GD-1000-NE)

6,666,000 VND

 

Ghế DXRACER RACING (RJ0-II-NE-ZERO)

7,666,000 VND

Ghế DXRACER RACING (RJ0-II-NE-ZERO)

7,666,000 VND

 

GIÁ ĐỠ TABLET - LAPTOP DXRACER (AR/06A/N)

2,288,000 VND

GIÁ ĐỠ TABLET - LAPTOP DXRACER (AR/06A/N)

2,288,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868