G.Skill TRIDENT Z NEO - 64GB (16GBx4) DDR4 3600GHz - F4-3600C16Q-64GTZNC

11,599,000 VND

G.Skill TRIDENT Z NEO - 64GB (16GBx4) DDR4 3600GHz - F4-3600C16Q-64GTZNC

11,599,000 VND

 

G.Skill Trident Z Royal 64GB (4x16GB) DDR4-3000MHz-F4-3000C16Q-64GTRG

10,499,000 VND

G.Skill Trident Z Royal 64GB (4x16GB) DDR4-3000MHz-F4-3000C16Q-64GTRG

10,499,000 VND

 

G.Skill Trident Z Royal 32GB (2x16GB) DDR4-3000MHz-F4-3000C16D-32GTRG

4,999,000 VND

G.Skill Trident Z Royal 32GB (2x16GB) DDR4-3000MHz-F4-3000C16D-32GTRG

4,999,000 VND

 

G.Skill Trident Z Royal 32GB (2x16GB) DDR4-3000MHz-F4-3000C16D-32GTRS

4,999,000 VND

G.Skill Trident Z Royal 32GB (2x16GB) DDR4-3000MHz-F4-3000C16D-32GTRS

4,999,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 16GB(8GBx2) DDR4 3000MHz - F4-3000C16D-16GISB

1,799,000 VND

G.SKILL AEGIS - 16GB(8GBx2) DDR4 3000MHz - F4-3000C16D-16GISB

1,799,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 3000MHz - F4-3000C16S-8GISB

899,000 VND

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 3000MHz - F4-3000C16S-8GISB

899,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 16GB(8GBx2) DDR4 2666MHz - F4-2666C19D-16GIS

1,799,000 VND

G.SKILL AEGIS - 16GB(8GBx2) DDR4 2666MHz - F4-2666C19D-16GIS

1,799,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z Neo - 16GB (8GBx2) DDR4 3600GHz F4-3600C16D-16GTZNC

3,399,000 VND

G.Skill TRIDENT Z Neo - 16GB (8GBx2) DDR4 3600GHz F4-3600C16D-16GTZNC

3,399,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z Neo - 16GB (8GBx2) DDR4 3600GHz F4-3600C18D-16GTZN

3,199,000 VND

G.Skill TRIDENT Z Neo - 16GB (8GBx2) DDR4 3600GHz F4-3600C18D-16GTZN

3,199,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 32GB (2x16) DDR4 4000MHz- F4-4000C19D-32GTRS

12,299,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 32GB (2x16) DDR4 4000MHz- F4-4000C19D-32GTRS

12,299,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2800GHz-F4-2800C15D-16GTZB

2,099,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2800GHz-F4-2800C15D-16GTZB

2,099,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GIS

799,000 VND

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GIS

799,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 4GB(4GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-4GIS

499,000 VND

G.SKILL AEGIS - 4GB(4GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-4GIS

499,000 VND

 

G.SKILL Ripjaws 16GB DDR4-F4-2666C18S-16GRS (for notebook)

1,799,000 VND

G.SKILL Ripjaws 16GB DDR4-F4-2666C18S-16GRS (for notebook)

1,799,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4600MHz- F4-4600C18D-16GTRS

10,999,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4600MHz- F4-4600C18D-16GTRS

10,999,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4266MHz-F4-4266C19D-16GTRS

6,999,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4266MHz-F4-4266C19D-16GTRS

6,999,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRG

3,299,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRG

3,299,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRS

3,299,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRS

3,299,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3600MHz-F4-3600C18D-16GTRS

3,999,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3600MHz-F4-3600C18D-16GTRS

3,999,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal -16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRG

2,899,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal -16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRG

2,899,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRS

2,899,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRS

2,899,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 8GB (8GBx1) DDR4 3000GHz-F4-3000C16S-8GTZR

1,299,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 8GB (8GBx1) DDR4 3000GHz-F4-3000C16S-8GTZR

1,299,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-16GVRB

1,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-16GVRB

1,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-32GVRB

3,499,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-32GVRB

3,499,000 VND

 

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz (For notebook) F4-2666C19S-8GRS

849,000 VND

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz (For notebook) F4-2666C19S-8GRS

849,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (8GBx1) DDR4 2800MHz F4-2800C17S-8GVR

849,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (8GBx1) DDR4 2800MHz F4-2800C17S-8GVR

849,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz-F4-3000C16D-32GTZR

3,999,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz-F4-3000C16D-32GTZR

3,999,000 VND

 

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GNT

799,000 VND

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GNT

799,000 VND

 

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2400MHz (For notebook) F4-2400C16S-8GRS

849,000 VND

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2400MHz (For notebook) F4-2400C16S-8GRS

849,000 VND

 

G.Skill - 4GB DDR4 2400MHz -F4-2400C17S-4GNT

499,000 VND

G.Skill - 4GB DDR4 2400MHz -F4-2400C17S-4GNT

499,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868