G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2400MHz-F4-2400C17D-8GVR

2,249,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2400MHz-F4-2400C17D-8GVR

2,249,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz-F4-3000C16D-32GTZR

8,999,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz-F4-3000C16D-32GTZR

8,999,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2666GHz-F4-2666C18D-16GTZR

4,849,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2666GHz-F4-2666C18D-16GTZR

4,849,000 VND

 

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-32GVR

8,299,000 VND

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-32GVR

8,299,000 VND

 

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GNT

1,999,000 VND

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GNT

1,999,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZR

5,199,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZR

5,199,000 VND

 

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C16D-16GFX

3,999,000 VND

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C16D-16GFX

3,999,000 VND

 

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2400MHz (For notebook) F4-2400C16S-8GRS

2,249,000 VND

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2400MHz (For notebook) F4-2400C16S-8GRS

2,249,000 VND

 

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C17D-16GSXF

3,999,000 VND

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C17D-16GSXF

3,999,000 VND

 

G.SKILL NX - 8GB(8GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-8GNX

1,999,000 VND

G.SKILL NX - 8GB(8GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-8GNX

1,999,000 VND

 

G.Skill - 4GB DDR4 2400MHz -F4-2400C17S-4GNT

1,099,000 VND

G.Skill - 4GB DDR4 2400MHz -F4-2400C17S-4GNT

1,099,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400MHz-F4-2400C17D-16GVR

4,199,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400MHz-F4-2400C17D-16GVR

4,199,000 VND

 

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C15D-16GFX

3,999,000 VND

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C15D-16GFX

3,999,000 VND

 

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2666MHz- F4-2666C15D-32GVR

8,699,000 VND

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2666MHz- F4-2666C15D-32GVR

8,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2400MHz F4-2400C15D-8GVR

2,299,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2400MHz F4-2400C15D-8GVR

2,299,000 VND

 

G.skill Flare X-16GB (8GBX2) DDR4 2133MHz -F4-2133C15D-16GFX

4,149,000 VND

G.skill Flare X-16GB (8GBX2) DDR4 2133MHz -F4-2133C15D-16GFX

4,149,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C16D-16GTZR

4,999,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C16D-16GTZR

4,999,000 VND

 

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-8GNT

1,999,000 VND

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-8GNT

1,999,000 VND

 

G.Skill Ripjaws KM570 RGB (GK-KOCC5-KM570-S1ONA RGB) Silver Switches

2,699,000 VND

G.Skill Ripjaws KM570 RGB (GK-KOCC5-KM570-S1ONA RGB) Silver Switches

2,699,000 VND

 

G.Skill Ripjaws KM570 RGB (GK-KOCC4-KM570-S1ONA RGB) Red Switches

2,299,000 VND

G.Skill Ripjaws KM570 RGB (GK-KOCC4-KM570-S1ONA RGB) Red Switches

2,299,000 VND

 

G.Skill Ripjaws KM570 RGB (GK-KOCC3-KM570-S10NA RGB) Brown Switches

2,299,000 VND

G.Skill Ripjaws KM570 RGB (GK-KOCC3-KM570-S10NA RGB) Brown Switches

2,299,000 VND

 

G.Skill Ripjaws KM570 RGB (GK-KOCC2-KM570-S1ONA RGB) - Blue Switches

2,299,000 VND

G.Skill Ripjaws KM570 RGB (GK-KOCC2-KM570-S1ONA RGB) - Blue Switches

2,299,000 VND

 

G.SKILL SQ - 4GB DDR3 1600MHz - F3-12800CL9D-4GBSQ for notebook

799,000 VND

G.SKILL SQ - 4GB DDR3 1600MHz - F3-12800CL9D-4GBSQ for notebook

799,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2666MHz F4-2666C15D-8GVR

2,349,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2666MHz F4-2666C15D-8GVR

2,349,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 32GB (16GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-32GTZ

8,999,000 VND

G.Skill TRIDENT - 32GB (16GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-32GTZ

8,999,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS KM570 MX Red Switches (GK-K0MC4-KM570-S11NA)

2,099,000 VND

G.SKILL RIPJAWS KM570 MX Red Switches (GK-K0MC4-KM570-S11NA)

2,099,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS KM570 MX Cherry Brown (GK-K0MC3-KM570-S11NA)

2,099,000 VND

G.SKILL RIPJAWS KM570 MX Cherry Brown (GK-K0MC3-KM570-S11NA)

2,099,000 VND

 

G.SKILL Ripjaws 16GB DDR4 (for notebook) F4-2133C15S-16GRS

3,949,000 VND

G.SKILL Ripjaws 16GB DDR4 (for notebook) F4-2133C15S-16GRS

3,949,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS KM570 MX (GK-K0MC2-KM570-S11NA - Cherry Blue)

2,099,000 VND

G.SKILL RIPJAWS KM570 MX (GK-K0MC2-KM570-S11NA - Cherry Blue)

2,099,000 VND

 

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-32GVR

8,299,000 VND

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-32GVR

8,299,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868