G.SKILL RIPJAWS V-8GB (8GBx1) DDR4 2666MHz F4-2666C19S-8GVR

2,049,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (8GBx1) DDR4 2666MHz F4-2666C19S-8GVR

2,049,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-8GIS

1,949,000 VND

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-8GIS

1,949,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-4GB (4GBx1) DDR4 2400MHz F4-2400C17S-4GVR

1,149,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-4GB (4GBx1) DDR4 2400MHz F4-2400C17S-4GVR

1,149,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 8GB (8GBx1) DDR4 3000GHz-F4-3000C16S-8GTZR

2,449,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 8GB (8GBx1) DDR4 3000GHz-F4-3000C16S-8GTZR

2,449,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-16GVRB

4,099,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-16GVRB

4,099,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2666MHz- F4-2666C19D-16GVR

4,049,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2666MHz- F4-2666C19D-16GVR

4,049,000 VND

 

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2666MHz -F4-2666C19D-16GSXK

3,999,000 VND

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2666MHz -F4-2666C19D-16GSXK

3,999,000 VND

 

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 3200MHz- F4-3200C16D-32GVK

8,149,000 VND

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 3200MHz- F4-3200C16D-32GVK

8,149,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-32GVRB

8,149,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-32GVRB

8,149,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 2800MHz- F4-2800C15D-32GVR

8,099,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 2800MHz- F4-2800C15D-32GVR

8,099,000 VND

 

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz (For notebook) F4-2666C19S-8GRS

1,999,000 VND

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz (For notebook) F4-2666C19S-8GRS

1,999,000 VND

 

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2666MHz - F4-2666C19D-16GSXW

3,999,000 VND

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2666MHz - F4-2666C19D-16GSXW

3,999,000 VND

 

G.Skill TRIDENTZ - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-32GTZ

8,599,000 VND

G.Skill TRIDENTZ - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-32GTZ

8,599,000 VND

 

G.Skill TRIDENTZ - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZ

4,799,000 VND

G.Skill TRIDENTZ - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZ

4,799,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2800MHz-F4-2800C17D-16GVR

4,099,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2800MHz-F4-2800C17D-16GVR

4,099,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (8GBx1) DDR4 2800MHz F4-2800C17S-8GVR

2,099,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (8GBx1) DDR4 2800MHz F4-2800C17S-8GVR

2,099,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2400MHz-F4-2400C17D-8GVR

2,099,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2400MHz-F4-2400C17D-8GVR

2,099,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz-F4-3000C16D-32GTZR

8,849,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz-F4-3000C16D-32GTZR

8,849,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2666GHz-F4-2666C18D-16GTZR

4,749,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2666GHz-F4-2666C18D-16GTZR

4,749,000 VND

 

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-32GVR

7,899,000 VND

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-32GVR

7,899,000 VND

 

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GNT

1,949,000 VND

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GNT

1,949,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZR

4,899,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZR

4,899,000 VND

 

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C16D-16GFX

3,999,000 VND

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C16D-16GFX

3,999,000 VND

 

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2400MHz (For notebook) F4-2400C16S-8GRS

1,999,000 VND

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2400MHz (For notebook) F4-2400C16S-8GRS

1,999,000 VND

 

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C17D-16GSXF

3,999,000 VND

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C17D-16GSXF

3,999,000 VND

 

G.SKILL NX - 8GB(8GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-8GNX

1,899,000 VND

G.SKILL NX - 8GB(8GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-8GNX

1,899,000 VND

 

G.Skill - 4GB DDR4 2400MHz -F4-2400C17S-4GNT

999,000 VND

G.Skill - 4GB DDR4 2400MHz -F4-2400C17S-4GNT

999,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400MHz-F4-2400C17D-16GVR

3,999,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400MHz-F4-2400C17D-16GVR

3,999,000 VND

 

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C15D-16GFX

3,999,000 VND

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C15D-16GFX

3,999,000 VND

 

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2666MHz- F4-2666C15D-32GVR

8,049,000 VND

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2666MHz- F4-2666C15D-32GVR

8,049,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868