Lọc kết quả theo danh mục
Lọc kết quả theo thương hiệu

NZXT H440 Plus-W White (H440 Plus-W)

2,145,000 VND

NZXT H440 Plus-W White (H440 Plus-W)

2,145,000 VND

 

NZXT H440 Plus-W Black - Black (CA-H442W-M8)

2,145,000 VND

NZXT H440 Plus-W Black - Black (CA-H442W-M8)

2,145,000 VND

 

NZXT H440 Plus-W Black - Red (CA-H442W-M1)

2,145,000 VND

NZXT H440 Plus-W Black - Red (CA-H442W-M1)

2,145,000 VND

 

NZXT P240 Black - Orange/ White

1,319,000 VND

NZXT P240 Black - Orange/ White

1,319,000 VND

 

NZXT FZ 120MM LED BLUE

399,000 VND

NZXT FZ 120MM LED BLUE

399,000 VND

 

NZXT FZ 120MM LED RED

399,000 VND

NZXT FZ 120MM LED RED

399,000 VND

 

NZXT CONCEPTS N450 White

2,425,000 VND

NZXT CONCEPTS N450 White

2,425,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868