Lọc kết quả theo danh mục
Lọc kết quả theo thương hiệu

Plextor PX-512M8VG 512GB M.2 sata

2,599,000 VND

Plextor PX-512M8VG 512GB M.2 sata

2,599,000 VND

 

Plextor PX-512M8VC 512GB Sata

2,599,000 VND

Plextor PX-512M8VC 512GB Sata

2,599,000 VND

 

Plextor PX-256M8VC 256GB Sata

1,299,000 VND

Plextor PX-256M8VC 256GB Sata

1,299,000 VND

 

Plextor PX-128M8VC 128GB Sata

799,000 VND

Plextor PX-128M8VC 128GB Sata

799,000 VND

 

Plextor PX-256M8VG 256GB M.2 sata

1,299,000 VND

Plextor PX-256M8VG 256GB M.2 sata

1,299,000 VND

 

Plextor PX-1TM9PeG 1TB

9,999,000 VND

Plextor PX-1TM9PeG 1TB

9,999,000 VND

 

Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

5,199,000 VND

Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

5,199,000 VND

 

Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

3,099,000 VND

Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

3,099,000 VND

 

Plextor PX-256M9PeY 256GB M.2 PCIe

3,599,000 VND

Plextor PX-256M9PeY 256GB M.2 PCIe

3,599,000 VND

 

Plextor PX-1TM9PeY 1TB M.2 PCIe

10,399,000 VND

Plextor PX-1TM9PeY 1TB M.2 PCIe

10,399,000 VND

 

Plextor PX-512S3C 512GB sata

2,699,000 VND

Plextor PX-512S3C 512GB sata

2,699,000 VND

 

Plextor PX-512M9PeY 512GB M.2 PCIe

5,699,000 VND

Plextor PX-512M9PeY 512GB M.2 PCIe

5,699,000 VND

 

Plextor PX-128S3G Series 128GB M.2 2280 (Doc 550MB/s, Ghi 510MB/s)

799,000 VND

Plextor PX-128S3G Series 128GB M.2 2280 (Doc 550MB/s, Ghi 510MB/s)

799,000 VND

 

Plextor PX-256S3G Series 256GB, M2-2280 ATA 6 Gb/s (Đọc 550 MB/s - Ghi 510 MB/s)

1,399,000 VND

Plextor PX-256S3G Series 256GB, M2-2280 ATA 6 Gb/s (Đọc 550 MB/s - Ghi 510 MB/s)

1,399,000 VND

 

Plextor PX-256S3C 256GB sata

1,299,000 VND

Plextor PX-256S3C 256GB sata

1,299,000 VND

 

Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

4,399,000 VND

Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

4,399,000 VND

 

Plextor PX-128S3C 128GB Sata

799,000 VND

Plextor PX-128S3C 128GB Sata

799,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868