Lọc kết quả theo danh mục
Lọc kết quả theo thương hiệu

nVidia Quadro P6000 24GB GDDR5x

128,999,000 VND

nVidia Quadro P6000 24GB GDDR5x

128,999,000 VND

 

nVidia Quadro P5000 16GB GDDR5X

49,999,000 VND

nVidia Quadro P5000 16GB GDDR5X

49,999,000 VND

 

nVidia Quadro P4000 8GB GDDR5

24,109,000 VND

nVidia Quadro P4000 8GB GDDR5

24,109,000 VND

 

nVidia Quadro P2000 5GB GDDR5

11,899,000 VND

nVidia Quadro P2000 5GB GDDR5

11,899,000 VND

 

nVidia Quadro P1000 4GB GDDR5

9,219,000 VND

nVidia Quadro P1000 4GB GDDR5

9,219,000 VND

 

nVidia Quadro P600 2GB GDDR5

4,699,000 VND

nVidia Quadro P600 2GB GDDR5

4,699,000 VND

 

nVidia Quadro P400 2GB GDDR5

3,669,000 VND

nVidia Quadro P400 2GB GDDR5

3,669,000 VND

 

nVidia Quadro TESLA K40 12GB DDR5

99,999,000 VND

nVidia Quadro TESLA K40 12GB DDR5

99,999,000 VND

 

nVidia Quadro M5000 8GB GDDR5 - 256-bit

49,999,000 VND

nVidia Quadro M5000 8GB GDDR5 - 256-bit

49,999,000 VND

 

nVidia Quadro M4000 8GB GDDR5 - 256-bit

24,229,000 VND

nVidia Quadro M4000 8GB GDDR5 - 256-bit

24,229,000 VND

 

nVidia Quadro® NVS 510

9,999,000 VND

nVidia Quadro® NVS 510

9,999,000 VND

 

nVidia Quadro® K420

3,669,000 VND

nVidia Quadro® K420

3,669,000 VND

 

nVidia Quadro® K620

4,669,000 VND

nVidia Quadro® K620

4,669,000 VND

 

Nvidia Quadro K1200 4GB GDDR5

8,669,000 VND

Nvidia Quadro K1200 4GB GDDR5

8,669,000 VND

 

nVidia Quadro K5000 4GB GDDR5

24,999,000 VND

nVidia Quadro K5000 4GB GDDR5

24,999,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868