Lọc kết quả theo danh mục
Lọc kết quả theo thương hiệu

NVIDIA® QUADRO® M2000

11,999,000 VND

NVIDIA® QUADRO® M2000

11,999,000 VND

 

nVidia Quadro TESLA K40 12GB DDR5

99,999,000 VND

nVidia Quadro TESLA K40 12GB DDR5

99,999,000 VND

 

nVidia Quadro M5000 8GB GDDR5 - 256-bit

49,999,000 VND

nVidia Quadro M5000 8GB GDDR5 - 256-bit

49,999,000 VND

 

nVidia Quadro M4000 8GB GDDR5 - 256-bit

24,888,000 VND

nVidia Quadro M4000 8GB GDDR5 - 256-bit

24,888,000 VND

 

nVidia Quadro® NVS 510

9,999,000 VND

nVidia Quadro® NVS 510

9,999,000 VND

 

nVidia Quadro® K420

3,669,000 VND

nVidia Quadro® K420

3,669,000 VND

 

nVidia Quadro® K620

4,669,000 VND

nVidia Quadro® K620

4,669,000 VND

 

Nvidia Quadro K1200 4GB GDDR5

8,999,000 VND

Nvidia Quadro K1200 4GB GDDR5

8,999,000 VND

 

nVidia Quadro® K2200 4GB GDDR5

9,999,000 VND

nVidia Quadro® K2200 4GB GDDR5

9,999,000 VND

 

Nvidia Quadro® M6000 12GB GDDR5

129,000,000 VND

Nvidia Quadro® M6000 12GB GDDR5

129,000,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868