G.Skill Ripjaws MP780 (GB-S1N2B1-MP780E10)

226,000 VND

G.Skill Ripjaws MP780 (GB-S1N2B1-MP780E10)

226,000 VND

 

G.Skill Ripjaws KM780R MX (KSR1C2-Blue switches)/ (KSR1C3-Brown switches)/ (KSR1C4-Red switches)

2,288,000 VND

G.Skill Ripjaws KM780R MX (KSR1C2-Blue switches)/ (KSR1C3-Brown switches)/ (KSR1C4-Red switches)

2,288,000 VND

 

G.Skill Ripjaws KM780R RGB (KCL1C2 - Blue switches)/ (KCL1C3-Brown switches)/(KCL1C4-Red switches)

3,299,000 VND

G.Skill Ripjaws KM780R RGB (KCL1C2 - Blue switches)/ (KCL1C3-Brown switches)/(KCL1C4-Red switches)

3,299,000 VND

 

G.Skill Ripjaws MX780 (GM-L8200CL8-MX780D10)

1,599,000 VND

G.Skill Ripjaws MX780 (GM-L8200CL8-MX780D10)

1,599,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZB

5,149,000 VND

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZB

5,149,000 VND

 

G.Skill - 4GB DDR4 2133MHz -F4-2133C15S-4GNT/ 4GNS

1,049,000 VND

G.Skill - 4GB DDR4 2133MHz -F4-2133C15S-4GNT/ 4GNS

1,049,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3200MHz- F4-3200C16D-16GVKB

4,899,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3200MHz- F4-3200C16D-16GVKB

4,899,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2666MHz- F4-2666C15D-16GVR

4,399,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2666MHz- F4-2666C15D-16GVR

4,399,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVK

4,099,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVK

4,099,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-8GVK

2,249,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-8GVK

2,249,000 VND

 

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2133MHz (For notebook) F4-2133C15S-8GRS

2,049,000 VND

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2133MHz (For notebook) F4-2133C15S-8GRS

2,049,000 VND

 

G.skill Ripjaws - 4GB (1x4GB) DDR4 2400MHz For notebook F4-2400C16S-4GRS

1,099,000 VND

G.skill Ripjaws - 4GB (1x4GB) DDR4 2400MHz For notebook F4-2400C16S-4GRS

1,099,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVR

4,199,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVR

4,199,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz F4-2133C15D-8GVR

2,299,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz F4-2133C15D-8GVR

2,299,000 VND

 

G.SKILL SQ - 2GB DDR3 1600MHz ( for notebook) F3-12800CL9S-2GBSQ

444,000 VND

G.SKILL SQ - 2GB DDR3 1600MHz ( for notebook) F3-12800CL9S-2GBSQ

444,000 VND

 

G.SKILL SQ - 8GB(8GBx1) DDR3 1600MHz (for notebook) F3-1600C11S-8GSQ

1,649,000 VND

G.SKILL SQ - 8GB(8GBx1) DDR3 1600MHz (for notebook) F3-1600C11S-8GSQ

1,649,000 VND

 

G.SKILL SA - 1GB DDR2 800MHz ( for notebook) F2-6400CL5S-1GBSA

444,000 VND

G.SKILL SA - 1GB DDR2 800MHz ( for notebook) F2-6400CL5S-1GBSA

444,000 VND

 

G.SKILL NT - 2GB DDR2 800MHz - F2-6400CL5S-2GBNT

599,000 VND

G.SKILL NT - 2GB DDR2 800MHz - F2-6400CL5S-2GBNT

599,000 VND

 

G.SKILL NS - 4GB DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-4GNS /4GNT

779,000 VND

G.SKILL NS - 4GB DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-4GNS /4GNT

779,000 VND

 

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-8GNT

1,499,000 VND

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-8GNT

1,499,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(2x4GB) DDR3 1866MHz -F3-14900CL9D-8GBXL

1,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(2x4GB) DDR3 1866MHz -F3-14900CL9D-8GBXL

1,699,000 VND

 

G.SKILL SNIPER - 8GB (2x4GB) DDR3 2400MHz -F3-2400C11D-8GSR

1,699,000 VND

G.SKILL SNIPER - 8GB (2x4GB) DDR3 2400MHz -F3-2400C11D-8GSR

1,699,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868