G.skill Ripjaws - 4GB (1x4GB) DDR4 2133MHz For notebook F4-2133C15S-4GRS

1,149,000 VND

G.skill Ripjaws - 4GB (1x4GB) DDR4 2133MHz For notebook F4-2133C15S-4GRS

1,149,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVR

5,199,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVR

5,199,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz F4-2133C15D-8GVR

2,399,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz F4-2133C15D-8GVR

2,399,000 VND

 

G.SKILL SQ - 2GB DDR3 1600MHz ( for notebook) F3-12800CL9S-2GBSQ

444,000 VND

G.SKILL SQ - 2GB DDR3 1600MHz ( for notebook) F3-12800CL9S-2GBSQ

444,000 VND

 

G.SKILL SQ - 8GB(8GBx1) DDR3 1600MHz (for notebook) F3-1600C11S-8GSQ

1,649,000 VND

G.SKILL SQ - 8GB(8GBx1) DDR3 1600MHz (for notebook) F3-1600C11S-8GSQ

1,649,000 VND

 

G.SKILL SQ - 4GB DDR3 1600MHz - F3-12800CL11S-4GBSQ for notebook

899,000 VND

G.SKILL SQ - 4GB DDR3 1600MHz - F3-12800CL11S-4GBSQ for notebook

899,000 VND

 

G.SKILL SA - 1GB DDR2 800MHz ( for notebook) F2-6400CL5S-1GBSA

444,000 VND

G.SKILL SA - 1GB DDR2 800MHz ( for notebook) F2-6400CL5S-1GBSA

444,000 VND

 

G.SKILL NS series - 2GB DDR3 Bus 1600MHz | 2G F3-1600C11S-2GNS

499,000 VND

G.SKILL NS series - 2GB DDR3 Bus 1600MHz | 2G F3-1600C11S-2GNS

499,000 VND

 

G.SKILL NT - 2GB DDR2 800MHz - F2-6400CL5S-2GBNT

699,000 VND

G.SKILL NT - 2GB DDR2 800MHz - F2-6400CL5S-2GBNT

699,000 VND

 

G.SKILL NS - 4GB DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-4GNS /4GNT

849,000 VND

G.SKILL NS - 4GB DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-4GNS /4GNT

849,000 VND

 

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-8GNT

1,799,000 VND

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-8GNT

1,799,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(2x4GB) DDR3 1866MHz -F3-14900CL9D-8GBXL

1,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS-X - 8GB(2x4GB) DDR3 1866MHz -F3-14900CL9D-8GBXL

1,699,000 VND

 

G.SKILL SNIPER - 8GB (2x4GB) DDR3 2400MHz -F3-2400C11D-8GSR

1,899,000 VND

G.SKILL SNIPER - 8GB (2x4GB) DDR3 2400MHz -F3-2400C11D-8GSR

1,899,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868