Sony

Sony VPL – DW122

19,990,000 VND

Sony VPL – DW122

19,990,000 VND

 

Sony VPL-DX146

24,290,000 VND

Sony VPL-DX146

24,290,000 VND

 

Sony VPL-EX290

17,290,000 VND

Sony VPL-EX290

17,290,000 VND

 

Sony VPL-EX295

20,890,000 VND

Sony VPL-EX295

20,890,000 VND

 

Sony VPL-EW275

39,190,000 VND

Sony VPL-EW275

39,190,000 VND

 

Sony VPL-CX235

32,890,000 VND

Sony VPL-CX235

32,890,000 VND

 

Sony VPL-CW255

35,499,000 VND

Sony VPL-CW255

35,499,000 VND

 

Sony VPL – EX230

12,890,000 VND

Sony VPL – EX230

12,890,000 VND

 

Sony VPL – EX242

17,890,000 VND

Sony VPL – EX242

17,890,000 VND

 

SONY VPL – EX250

17,490,000 VND

SONY VPL – EX250

17,490,000 VND

 

SONY VPL – CX275

37,990,000 VND

SONY VPL – CX275

37,990,000 VND

 

SONY VPL - DX220

11,290,000 VND

SONY VPL - DX220

11,290,000 VND

 

SONY VPL - DX240

13,590,000 VND

SONY VPL - DX240

13,590,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868