Sony

SONY VPL-CX236

28,390,000 VND

SONY VPL-CX236

28,390,000 VND

 

SONY VPL-EX435

16,790,000 VND

SONY VPL-EX435

16,790,000 VND

 

Sony VPL-DX221

11,850,000 VND

Sony VPL-DX221

11,850,000 VND

 

SONY VPL-CW256

28,790,000 VND

SONY VPL-CW256

28,790,000 VND

 

Sony VPL – DW122

19,990,000 VND

Sony VPL – DW122

19,990,000 VND

 

Sony VPL-EX290

17,290,000 VND

Sony VPL-EX290

17,290,000 VND

 

Sony VPL-EW275

39,190,000 VND

Sony VPL-EW275

39,190,000 VND

 

Sony VPL-CW255

35,499,000 VND

Sony VPL-CW255

35,499,000 VND

 

SONY VPL – EX250

17,490,000 VND

SONY VPL – EX250

17,490,000 VND

 

SONY VPL – CX275

37,990,000 VND

SONY VPL – CX275

37,990,000 VND

 

SONY VPL-DX241

13,390,000 VND

SONY VPL-DX241

13,390,000 VND

 

SONY VPL - DX220

11,290,000 VND

SONY VPL - DX220

11,290,000 VND

 

Sony VPL-EX570

22,890,000 VND

Sony VPL-EX570

22,890,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868