Bàn phím Gaming

Bàn phím cơ AKKO 3098 DS Matcha Red Bean (Akko switch v2)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3098 DS Matcha Red Bean (Akko switch v2)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 DS Matcha Red Bean (Akko switch v2)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 DS Matcha Red Bean (Akko switch v2)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 v2 DS Matcha Red Bean (Akko switch v2)

1,399,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 v2 DS Matcha Red Bean (Akko switch v2)

1,399,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 Monet’s Pond (Akko switch v2)

1,799,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 Monet’s Pond (Akko switch v2)

1,799,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087S RGB – Black (Cherry switch)

1,999,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087S RGB – Black (Cherry switch)

1,999,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087S RGB – Black (Akko switch)

1,299,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087S RGB – Black (Akko switch)

1,299,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087S RGB – Pink (Cherry switch)

1,999,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087S RGB – Pink (Cherry switch)

1,999,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087S RGB – Pink (Akko switch)

1,299,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087S RGB – Pink (Akko switch)

1,299,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 Steam Engine (Akko switch v2)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 Steam Engine (Akko switch v2)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 Steam Engine (Akko switch v2)

1,399,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 Steam Engine (Akko switch v2)

1,399,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 DS Rose Red (Gateron switch)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 DS Rose Red (Gateron switch)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 DS Black (Gateron switch)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 DS Black (Gateron switch)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3098 World Tour Tokyo (Akko switch v2)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3098 World Tour Tokyo (Akko switch v2)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 v2 World Tour Tokyo (Akko switch v2)

1,399,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 v2 World Tour Tokyo (Akko switch v2)

1,399,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 World Tour Tokyo (Akko switch v2)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 World Tour Tokyo (Akko switch v2)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 v2 DS Horizon (Akko switch v2)

1,399,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 v2 DS Horizon (Akko switch v2)

1,399,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3098 DS Matcha Red Bean (Gateron cap switch)

2,099,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3098 DS Matcha Red Bean (Gateron cap switch)

2,099,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 DS Horizon (Akko switch v2)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 DS Horizon (Akko switch v2)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3061S Neon RGB Bluetooth 5.0 (Gateron switch)

1,699,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3061S Neon RGB Bluetooth 5.0 (Gateron switch)

1,699,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3061 World Tour Tokyo R2 RGB (Gateron switch / Pre-Lubed)

1,299,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3061 World Tour Tokyo R2 RGB (Gateron switch / Pre-Lubed)

1,299,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3098 ASA – Black Pink (AKKO CS switch / Hotswap / Foam tiêu âm)

1,699,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3098 ASA – Black Pink (AKKO CS switch / Hotswap / Foam tiêu âm)

1,699,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3084 v2 ASA – Los Angeles (AKKO CS switch / Hotswap / Foam tiêu âm)

1,499,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3084 v2 ASA – Los Angeles (AKKO CS switch / Hotswap / Foam tiêu âm)

1,499,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3098 DS Midnight R2 (Akko sw v2)

1,399,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3098 DS Midnight R2 (Akko sw v2)

1,399,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 DS Midnight R2 (Akko sw v2)

1,399,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 DS Midnight R2 (Akko sw v2)

1,399,000 VND

 

Razer BlackWidow Ultimate – Mechanical Gaming Keyboard - US Layout (GREEN SWITCH)

2,699,000 VND

Razer BlackWidow Ultimate – Mechanical Gaming Keyboard - US Layout (GREEN SWITCH)

2,699,000 VND

 

Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma V2 – Mechanical Gaming Keyboard - US Layout(ORANGE SWITCH

2,999,000 VND

Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma V2 – Mechanical Gaming Keyboard - US Layout(ORANGE SWITCH

2,999,000 VND

 

G.Skill Ripjaws KM780R RGB (KCL1C2 - Blue switches)/ (KCL1C3-Brown switches)/(KCL1C4-Red switches)

3,299,000 VND

G.Skill Ripjaws KM780R RGB (KCL1C2 - Blue switches)/ (KCL1C3-Brown switches)/(KCL1C4-Red switches)

3,299,000 VND

 

G.Skill Ripjaws KM780R MX (KSR1C2-Blue switches)/ (KSR1C3-Brown switches)/ (KSR1C4-Red switches)

2,288,000 VND

G.Skill Ripjaws KM780R MX (KSR1C2-Blue switches)/ (KSR1C3-Brown switches)/ (KSR1C4-Red switches)

2,288,000 VND

 

G.SKILL KM570 MX Cherry Brown (GK-K0MC3-KM570-S10NA)

2,099,000 VND

G.SKILL KM570 MX Cherry Brown (GK-K0MC3-KM570-S10NA)

2,099,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS KM570 MX Red Switches (GK-K0MC4-KM570-S11NA)

2,099,000 VND

G.SKILL RIPJAWS KM570 MX Red Switches (GK-K0MC4-KM570-S11NA)

2,099,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868