Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK810X BLACK-GREY (WATERPROOF, Optical switch, MULTI LED)

799,000 VND

Thông tin sản phẩm

Bảo hành: 24 THÁNG

Mô tả sản phẩm

"WATERPROOF
MULTI LED COLOR
Mechanical Keyboard
104 key
OPTICAL ""D"" switch
N-key rollover: yes
Dây: 1.8m"

Sản phẩm liên quan

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK104 WHITE x BLACK (2 sides RGB strip, Multi-Led, PBT Double Shot OEM profile, DareU DREAM / FIREFLY sw)

899,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK104 WHITE x BLACK (2 sides RGB strip, Multi-Led, PBT Double Shot OEM profile, DareU DREAM / FIREFLY sw)

899,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK104 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,590,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ không dây DAREU EK104 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,590,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK87 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,490,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ không dây DAREU EK87 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,490,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK87 PRO - PROTO (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,490,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ không dây DAREU EK87 PRO - PROTO (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,490,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK98 PRO - PROTO (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,590,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ không dây DAREU EK98 PRO - PROTO (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,590,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK98 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,590,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ không dây DAREU EK98 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,590,000 VND

 

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK98X PBT BLACK-GREY (WATERPROOF, OPTICAL sw, MULTI LED)

1,099,000 VND

So sánh

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK98X PBT BLACK-GREY (WATERPROOF, OPTICAL sw, MULTI LED)

1,099,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87L v2 (DREAM / FIREFLY switch - NO LED)

499,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87L v2 (DREAM / FIREFLY switch - NO LED)

499,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK75 WHITE (2 sides RGB strip, DareU DREAM / FIREFLY sw, Type-C)

699,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK75 WHITE (2 sides RGB strip, DareU DREAM / FIREFLY sw, Type-C)

699,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK75 PRO - WBC (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

1,290,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ không dây DAREU EK75 PRO - WBC (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

1,290,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868