KÊ CHÂN DXRACER (FR/6033/N)

888,000 VND

Thông tin sản phẩm

Mã hàng: FR-6033-N
Hãng sản xuất: DXRacer

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm liên quan

AKKO CS switch – Matcha Green (45 switch)

250,000 VND

AKKO CS switch – Matcha Green (45 switch)

250,000 VND

 

AKKO CS switch – Rose Red (45 switch)

250,000 VND

AKKO CS switch – Rose Red (45 switch)

250,000 VND

 

AKKO Keycap set EVA-01 (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

AKKO Keycap set EVA-01 (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – Matcha Red Bean (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

AKKO Keycap set – Matcha Red Bean (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – Los Angeles (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

AKKO Keycap set – Los Angeles (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – 9009 (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

899,000 VND

AKKO Keycap set – 9009 (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

899,000 VND

 

AKKO Keycap set – Black Pink (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

AKKO Keycap set – Black Pink (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – Midnight (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút)

1,099,000 VND

AKKO Keycap set – Midnight (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – 9009 (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút)

1,099,000 VND

AKKO Keycap set – 9009 (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – Silent (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

899,000 VND

AKKO Keycap set – Silent (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

899,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868